Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Osnovna škola Novi Marof Prvi roditeljski sastanak

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Osnovna škola Novi Marof Prvi roditeljski sastanak"— Zapis predstavitve:

1 Osnovna škola Novi Marof Prvi roditeljski sastanak
5.b 5.c 5.d 6.c 6.a 6.b 6.d odjel djelomične integracije 214 – 12 r. odjela 6.R2 5.R1 5.R2 6.R1 Školska godina 2018./2019.

2 Dnevni red : Kalendar rada za šk. god. 2018./2019.
Uvodna riječ Osobna iskaznica Osnovna škola Novi Marof Kalendar rada za šk. god /2019. Zakonska regulativa: - iz Pravilnika o kućnom redu škole - iz Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - iz Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Centri izvrsnosti Varaždinske županije Roditeljski sastanci razrednih odjela pojedinačno u matičnoj školi Time što ste postali roditelji imate još jedno važno pravo i obvezu

3 Prava i obveze roditelja
Učenici su uključeni u odgojno-obrazovni proces redovnog obaveznog osmogodišnjeg školovanja u Republici Hrvatskoj. Roditelji imaju prava i obvezu sudjelovanja u odgoju i obrazovanju svoje djece. Time što ste postali roditelji imate još jedno važno pravo i obvezu Prava i obveze roditelja

4 OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF 48 +8 / 56 razrednih odjela – 937 učenika
Škola - ustanova ima 3 osnovne djelatnosti; 25 učenika manje/ lani 27 učenika manje – 10 prvašića manje nego završenih učenika u generaciji osmaša; glazbena 6 razreda u 8 odjela

5 Broj učenika i razrednih odjela
Škola djeluje na 6 lokacija; 48 / 56 razrednih odjela - 3 kombinirana razredna odjela – 1 MŠ; 2 PŠ; Srednja ocjena škole ( vr 4,32, nr 4,64 ); 4,76 GO

6 OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF 48 +8 / 56 razrednih odjela – 937 učenika
Struktura po spolu; 37 dječaka više - lani12 dječaka više ; tri dječaka manje ,– odnos M-Ž u korist dječaka -37; generacija 5. i 7. u korist djevojčica GO – više djevojčica 496 putnika – 64%

7 Broj učenika po razredima 777 učenika ( 370 ž; 407 m)
3., 5., 6., i 8. sa 100 i više učenika - 7 / 10 -ODJELA s više od 20 uč RASPON BROJA UČENIKA Srednja ocjena škole ( vr 4,30, nr 4,62 );

8 Broj učenika po razredima 777 učenika ( 370 ž; 407 m)
- 7 / 10 -ODJELA s više od i s 20 uč 10 učenika manje upisalo u 1. r nego ih je završilo 8. razreda ; RASPON BROJA UČENIKA Srednja ocjena škole ( vr 4,30, nr 4,62 );

9 Peti i šesti razred – 213 učenika 12 odjela
posvetimo se razredima koje polaze vaša djeca 5. više djevojčica

10 Peti i šesti razred – 213 učenika – 12 odjela
Razredni odjeli s optimalnim brojem učenika

11 Peti razred 6 odjela – 112učenika ( 58 ž; 54 m)
9 muških više

12 Razredni odjel djelomične integracije
Peti razred Razredni odjel: Razrednici: 5.a Ivana Dukarić Horvat dipl.učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom njemački jezik/ učiteljica njemačkog jezika 5.b Bernarda Topalović magistra edukacije matematike / učiteljica matematike 5.c Robert Ivančan magistar teologije / vjeroučitelj 5.d Ljubimka Vitez prof. njemačkog jezika i književnosti i fonetike / učiteljica njemačkog jezika 5.R1 Ivona Beštek prof.engleskog jezika i književnosti i povijesti /učiteljica engleskog jezika i povijesti 5.R2 Tea Toma dipl.učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom hrvatski jezik/ učiteljica hrvatskog jezika Razredni odjel djelomične integracije Valentina Možanić/ Alena Bosilj / - pomoćnica u nastavi magistra primarnog obrazovanja

13 Šesti razred 6 odjela – 101 učenika ( 44 ž; 51 m)
7 muških više

14 Šesti razred Razredni odjel: Razrednici: 6.a Marina Krbot 6.b
dipl.teolog/ učiteljica vjeronauka 6.b Mihaela Rutić dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanim nastavnim predmetom hrvatski jezik/ učiteljica hrvatskog jezika 6.c Domagoj Kolar prof. filozofije i religijske kulture i magistar religiozne pedagogije i kateheta/ učitelj vjeronauka 6.d Ivana Gabričević prof. likovne kulture / učiteljica likovne kulture 6.R1 Josip Beštek dipl. informatičar/ učitelj informatike 6.R2 Nikica Piskač dipl.učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom prirodoslovlje/ učitelj prirode

15 OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF
61 učitelj predmetne nastave ( 48 opće osnovno obrazovanje + 13 osnovno glazbeno obrazovanje) 24 učiteljice razredne nastave (11 MŠ + 13 u PŠ ) 5 stručnih suradnika ravnatelj 3 pomoćnice u nastavi 1 učiteljica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 2 učiteljice RN u produženom boravku = 96 odgojno-obrazovna djelatnika 25 ostalih djelatnika Škola nije samo ustanova. Iza nje stoje ljudi s kojima dijelimo brigu o svojoj djeci

16 Stručna tijela škole Ravnatelj: Anđelko Bošnjak Učiteljsko vijeće
Razrednik i Razredna vijeća razrednih odjela Stručni suradnici: Božena Hokman, defektologinja Snježana Pejnović, psihologinja Darinka Smoljanec, pedagoginja Danijela Koren, knjižničarka Valentina Šafran, knjižničarka

17 BABIĆ ČEGELJ JASMINKA, dr.med. spec. školske medicine ( 398 534 )
Djelatnost za preventivnu školsku medicinu (Dom zdravlja Novi Marof) BABIĆ ČEGELJ JASMINKA, dr.med. spec. školske medicine ( ) Komisijski pregled za oslobođenje nastave TZK, početkom školske godine uz prethodno podnošenje pismenog zahtjeva djeteta ili roditelja Sistematski pregled djece - 5.r. pregled kralježnice, mjerenje TT i TV – 6.r cijepljenje protiv HEPATITISA B -tri doze ( mj.) – 6.r Projekt „ ZUBNE PUTOVNICE „ Rad u savjetovalištu -2 puta tjedno (prema dogovoru)

18 Zakonska regulativa Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/2008.,izmjene..) Statut Osnovne škole Novi Marof PRAVILNIK o kućnom redu škole Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN,br.112 od ) Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ( NN 94/2015. ) Nastavni plan i program za osnovnu školu ( NN 8/2008 ) Nacionalni kurikuli za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Osposobiti ih za život i rad, cjeloživotno učenje: komunikacija na materinskom i stranim jezicima matematičke kompetencije i osnovne u prirodoslovlju i tehnologiji digitalna kompetencija, učiti kako učiti socijalna i građanska kompetencija inicijativa i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje Razvijati svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno - kulturne baštine i nacionalnog identiteta

19 Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (NN, 70/2018)
Zakonska regulativa PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO - OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA ("Narodne novine", broj 132/13)  Opća uredba o zaštiti podataka Od Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (NN, 70/2018) PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE ( NN 67/14, NN 81/15 ) Osposobiti ih za život i rad, cjeloživotno učenje: komunikacija na materinskom i stranim jezicima matematičke kompetencije i osnovne u prirodoslovlju i tehnologiji digitalna kompetencija, učiti kako učiti socijalna i građanska kompetencija inicijativa i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje Razvijati svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno - kulturne baštine i nacionalnog identiteta

20 šk. god /2019. Prvo polugodište traje od 3. rujna do 21. prosinca 2018. ( 78 dana ) Zimski odmor učenika od 24. prosinca do 11. siječnja 2018. Drugo polugodište traje od 14. siječnja do 14. lipnja 2019. ( 102 dana ) Proljetni odmor učenika od 18. travnja travnja godine Ljetni odmor učenika od 17. lipnja do početka nove nastavne godine 2019./2020. 3. rujna 2018. početak nastavne godine 14. lipnja 2019. - završetak nastavne godine Božična priredba Zadnja srijeda u veljači - Dan ružičastih majica – nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja – 27. veljače 2019. Dan za školske izlete 12. lipnja Dan škole

21 Godišnji nastavni plan rada
Hrvatski jezik 5 sati tjedno 175 Likovna kultura 1sat tjedno 35 Glazbena kultura Njemački/Engleski jezik 3 sata tjedno 105 Matematika 4 sati tjedno 140 Priroda 1,5 sati tjedno 2 sati tjedno 53/70 Povijest 2 sata tjedno 70 Geografija Informatika Tehnička kultura TZK Vjeronauk (izb.) Njemački jezik/Engleski j. (izb.) 70  22/28 23/ 29 10 obaveznih predmeta / 23 sata tjedno 4 nova predmeta redovne nastave i 1 izborne 10 – 13 nastavnih predmeta ( 4. r. – 7 do 9 ) redovna i izborna nastava: 28 sati tjedno ( 4. r. – 23 duži boravak u školi

22 Iz kalendara Olimpijski dan, Europski tjedan mobilnosti - šetnja
Stolnoteniski turnir PŠ Remetinec, 7. prosinca (petak) u sati PŠ Remetinec – Božićna priredba prosinca (srijeda) Koncert umjetničkog odjela – 17. prosinca (ponedjeljak) – KUC Božićna priredba matične škole prosinca (četvrtak) – KUC. Sjećanje na žrtve holokausta, 28. siječnja (ponedjeljak), projekcija filma, učenici svih 8. razreda – KUC Mačkari, 5. ožujka (utorak) - umjetnički odjel – koncert, povorka Rabuzinovi dani – 22. ožujka – KUC – posjete Predstava za sve niže razrede – ožujak – KUC Projekt Erazmus+ - prvi tjedan u travnju 2019 Kazalište viši razredni odjeli – HNK Zagreb, travanj 2019 Završni koncert 6. razreda umjetničkog odjela, 27. svibnja (ponedjeljak ) Trka Grada, 30. svibnja u sati Izleti razrednih odjela, 4. lipnja (utorak). Višednevna ekskurzija 7. razreda, 18. do 22. lipnja Podjela svjedodžbi od 1. do 7. razreda, 28. lipnja 2019.

23 Promjene: Uvođenje novih nastavnih predmeta
Susretanje s novim učiteljima i prostorom Privikavanje na novi pistup u nastavi Prve manifestacije predpuberteta i puberteta To je okvir teškoća s kojima se susreću djeca i roditelji . Nakon četiri godine provedene uz istu učiteljicu, većinom u jednoj te istoj učionici u kojoj je sve poznato i djeca osjećaju sigurnost, s polaskom u više razrede dolazi do rastanka od učiteljice koja ponovno preuzima prvašiće i do upoznavanja novih učitelja, novih školskih predmeta, novih učionica, ali i novih zadataka i obaveza. Zbog spomenutih promjena, osjetljiviji osnovnoškolci mirnijeg temperamenta, koji se ionako teže i sporije prilagođavaju promjenama i novim situacijama, mogu osjetiti strah ili neizvjesnost, pa čak i tjeskobu zbog polaska u 5. razred. Treba napomenuti da za većinu djece tranzicija iz nižih u više razrede nije preveliki šok i uglavnom svi ga prežive i “probave” relativno uspješno.

24 Predpubertet, pubertet…???
Spolno sazrijevanja Tjelesno sazrijevanja Psihičko sazrijevanja Osim toga, radi se djeci od 10 ili 11 godina koja polagano ulaze u pubertet, hormoni se počinju buditi i sami osjećaju da više nisu baš tako mali. Tijela im počinju prolaziti kroz promjene, ponovno usvajaju nove oblike socijalizacije s vršnjacima. Ukratko, polaskom u više razrede djeca postaju svjesna važnosti akademskog uspjeha za svoju budućnost, dok istovremeno polagano ulaze u pubertet i prisiljeni su usvajati nove i kompleksnije socijalne strukture u odnosu s vršnjacima. Sve to itekako može za njih biti stresno. Intelektualne promjene,Emocionalne promjene, Izmjena odnosa prema osobama i pojavama u najbližoj okolini Djeca obično u višim razredima imaju manje problema s novim školskim obvezama i učiteljima, a nešto više s vršnjačkim zadirkivanjem i zlostavljanjem. To je ujedno i problem koji najviše zabrinjava i roditelje. Upravo se u višim razredima djeca po prvi puta susreću s ozbiljnijim oblicima zadirkivanja, sa socijalnom izolacijom od strane vršnjaka, okrutnošću, s ogovaranjem i zlonamjernim širenjem laži u školi, izvan škole i na internetu. Neki od njih upravo u toj dobi, između 10 i 15 godina, postaju žrtve ozbiljnog vršnjačkog zlostavljanja. Djeca obično u višim razredima imaju od strane vršnjaka, okrutnošću, s ogovaramanje problema s novim školskim obvezama i učiteljima, a nešto više s vršnjačkim zadirkivanjem i zlostavljanjem. To je ujedno i problem koji najviše zabrinjava i roditelje. Upravo se u višim razredima djeca po prvi puta susreću s ozbiljnijim oblicima zadirkivanja, sa socijalnom izolacijom njem i zlonamjernim širenjem laži u školi, izvan škole i na internetu. Neki od njih upravo u toj dobi, između 10 i 15 godina, postaju žrtve ozbiljnog vršnjačkog zlostavljanja.

25 PRAVILNIK o kućnom redu škole
propisuje pravila kojih se učenici, učitelji, roditelji i svi djelatnici trebaju pridržavati kako bi im boravak u školi bio siguran i sretan pravila i obveze ponašanja u školskoj ustanovi, unutarnjem i vanjskom prostoru pravila međusobnih odnosa učenika pravila međusobnih odnosa učenika i nastavnika pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja ( Protokol o postupanju u slučaju nasilja ) način postupanja prema imovini kršenje školskog reda Recimo, nakon povratka s posla sjednite zajedno s djetetom, posvetite mu svu svoju pažnju, ne dajte da vas išta u tome omete i ispričajte kako ste proveli svoj dan. Nakon toga pitajte dijete da ono vama ispriča kako je provelo dan.  Odvojite još malo vremena da zajedno s djetetom dogovorite što ćete raditi ostatak dana. Objasnite mu što sve morate obaviti i dogovorite vrijeme za zajedničku igru, šetnju, gledanje filma… Ukoliko nećete imati vremena provesti zajedničko vrijeme, možda se dijete (ovisno o uzrastu) može uključiti u izvršavanje nekih vaših obaveza.  Možete, na primjer, zajedno smisliti i napraviti večeru, zajedno napraviti popis za dućan i obaviti kupovinu… Nošenje vrijednih stvari u školu, kulturnog ophođenja među učenicima i prema odraslima da razvije dobre socijalne vještine i kako održati dobre odnose s vršnjacima Omogućiti djetetu da se druži s vršnjacima. Igrati se djetetom kao da ste mu vršnjak. Razgovarati s djecom o prijateljima. Poticati pozitivna rješenja problema . Ne uplitati se u odnose s vršnjacima , ako to nije neophodno. Ne tražiti uvijek opravdanja za svoje dijete

26 PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA
u prostoru škole i školskom dvorištu zabranjeno je: pušenje, nošenje oružja, promidžba i prodaja različitih proizvoda, pisanje po zidovima i inventaru školu, unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičkih sredstava, igranje igara na sreću i sve vrste kockanja za novac, unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja, krađa i uništavanje tuđe i školske imovine, omalovažavanje, tučnjave i zlostavljanje škola nije odgovorna za nestanak novca radnika i učenika tijekom boravka u školskom prostoru Roditelji/skrbnici obvezni su nadokanaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u školi, na izletu ili ekskurziji

27 PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA
učenik je dužan doći u školu deset minuta prije početka nastave učenici koji su zakasnili na nastavu do 10 minuta, mogu tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju, a ako su zakasnili više od 10 minuta moraju sačekati sljedeći sat učenici su dužni dolaziti uredni u školu i biti primjereno odjeveni na nastavi učenik ne smije koristiti prijenosno računalo, mobitel i druge slične aparate ako učitelj ne odredi drukčije na nastavi učenik ne smije koristiti prijenosno računalo, mobitel i druge slične aparate ako učitelj ne odredi drukčije

28 MEĐUSOBNI ODNOSI zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave učitelj ne smije slati učenika za vrijeme nastave izvan prostora škole iz osobnih razloga škola nije odgovorna za nestanak novca radnika i učenika tijekom boravka u školskom prostoru škola nije odgovorna za nestanak novca radnika i učenika tijekom boravka u školskom prostoru

29 IZOSTANCI UČENIKA Opravdanim izostancima smatra se: - bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i sl. Učenik može izostati s nastave prema odobrenju: - učitelja s njegovog sata - razrednika do tri (3) radna dana ravnatelja do pet (5) radnih dana - učiteljskog vijeća više od sedam (7) dana Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem.

30 IZOSTANCI UČENIKA – na individualnim razgovorima (usmeno)
roditelji/skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke pravodobno opravdati – na individualnim razgovorima (usmeno) - pisanom izjavom (ispričnicom, liječničkom ili osobnom) najkasnije drugi dan nakon izostanka učenika Opravdavanje izostanaka

31 vrednovanje učenika s teškoćama
PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI ( NN 112/2010. ) vrednovanje učenika s teškoćama prava i obveze učitelja/nastavnika, razrednika i ravnatelja učenika roditelja/skrbnika načini, postupci i elementi vrednovanja ▪ Uvodno ili inicijalno provjeravanje ▪ Usmeno provjeravanje ▪ Pisano provjeravanje ▪ Okvirni vremenik pisanih provjera znanja ▪ Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta Jedna od obveza učitelja je …… to regulira Pravilnik

32 PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
( NN 94/2015. )

33 Pravilnik O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obaveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja Za školsku godinu, a može se ukinuti

34 PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka. Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku prethodnog članka.

35 vrednovanje učenika s teškoćama
PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI ( NN 112/2010. ) vrednovanje učenika s teškoćama prava i obveze učitelja/nastavnika, razrednika i ravnatelja učenika roditelja/skrbnika načini, postupci i elementi vrednovanja ▪ Uvodno ili inicijalno provjeravanje ▪ Usmeno provjeravanje ▪ Pisano provjeravanje ▪ Okvirni vremenik pisanih provjera znanja ▪ Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta Jedna od obveza učitelja je …… to regulira Pravilnik

36 Članak 16. Prava i obveze ravnatelja
Ravnatelj škole dužan je na početku školske godine informirati sve učitelje/nastavnike i stručne suradnike o odredbama ovoga Pravilnika Ravnatelj i stručna služba škole dužni su tijekom nastavne godine pratiti provođenje ovoga Pravilnika Ravnatelj je dužan razmotriti svaku pisanu predstavku roditelja ili vijeća roditelja koja se odnosi na načine i postupke vrednovanja učenika i pisano odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja predstavke.

37 Članak 12. - Prava i obveze učitelja
utvrđuje elemente ocjenjivanja te načine i postupke vrednovanja s učiteljima/nastavnicima istoga nastavnoga predmeta, odnosno odgojno-obrazovnoga područja. dužan upoznati učenike, razrednika te pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijskorehabilitacijskog profila (u daljnjem tekstu: stručna služba) s elementima ocjenjivanja, kao i s načinima i postupcima vrednovanja. rubriku bilježaka u imeniku upisuje zapažanja koja mogu pomoći u konačnome ocjenjivanju uspjeha u nastavnome predmetu, Učenika iz pojedinoga nastavnoga predmeta ocjenjuje učitelj koji poučava nastavni predmet. Učitelj/nastavnik ocjenjuje javno u razrednome odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osim u iznimnim slučajevima (nastava u bolnici, u kući). Učitelj/nastavnik je dužan svaku ocjenu i ocjenu iz vladanja javno priopćiti i obrazložiti učeniku. Učitelj/nastavnik je dužan priopćenu ocjenu upisati u imenik u za to odgovarajući odjeljak Ocijenjeni pisani rad te druge vrste radova, učitelj/nastavnik je dužan dati učeniku na uvid i čuvati u školi do kraja školske godine. Učitelj određenoga nastavnoga predmeta utvrđuje elemente ocjenjivanja te načine i postupke vrednovanja s učiteljima/nastavnicima istoga nastavnoga predmeta, odnosno odgojno-obrazovnoga područja. Stručni je aktiv škole dužan uskladiti načine, postupke i elemente praćenja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini iz svih nastavnih predmeta, odnosno odgojno-obrazovnih područja. Učitelj svakog nastavnoga predmeta je na početku i tijekom školske godine dužan upoznati učenike, razrednika te pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijskorehabilitacijskog profila (u daljnjem tekstu: stručna služba) s elementima ocjenjivanja, kao i s načinima i postupcima vrednovanja. U prvome polugodištu prvoga razreda osnovne škole učitelj prati učenikova postignuća, ali ga ne ocjenjuje brojčano, nego ga odgojno-obrazovnim postupcima i mjerama potiče i priprema na vrednovanje i ocjenjivanje njegovih postignuća i ocjenjivanje njegova uspjeha u daljnjemu školovanju. Tijekom praćenja učenikova razvoja učitelj/nastavnik u rubriku bilježaka u imeniku upisuje samo ona zapažanja koja su učitelju u praćenju učenika uočljiva, učeniku i roditelju razumljiva te koja učitelju/nastavniku mogu pomoći u konačnome ocjenjivanju uspjeha u nastavnome predmetu, odnosno odgojno-obrazovnome području. U rubriku bilježaka učitelj/nastavnik može unositi i sljedeće podatke: datum pisane provjere, posljednju cjelinu koja se usmeno provjeravala, broj ostvarenih / broj mogućih bodova na pisanoj provjeri, teme i rezultate samostalnih, seminarskih i drugih radova učenika, redovitost izvršavanja zadataka i druge informacije koje su osnova za ocjenu pojedinoga predmeta. Učenika iz pojedinoga nastavnoga predmeta ocjenjuje učitelj koji poučava nastavni predmet. Učitelj/nastavnik ocjenjuje javno u razrednome odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osim u iznimnim slučajevima (nastava u bolnici, u kući). Učitelj/nastavnik je dužan svaku ocjenu javno priopćiti i obrazložiti učeniku. Učitelj/nastavnik je dužan priopćenu ocjenu upisati u imenik u za to odgovarajući odjeljak. Ocijenjeni pisani rad te druge vrste radova, učitelj/nastavnik je dužan dati učeniku na uvid i čuvati u školi do kraja školske godine.

38 Članak 15. Prava i obveze razrednika
Razrednik je dužan na prvome roditeljskome sastanku informirati roditelje o odredbama ovoga Pravilnika, a na prvome nastavnome satu učenike. planira i donosi raspored i vrijeme roditeljskih sastanaka i individualnih informativnih razgovora održati najmanje tri roditeljska sastanka na kojima daje pregled razrednih postignuća u prethodnome razdoblju, informira roditelje o aktivnostima u razrednome odjelu te osigurava razmjenu informacija između roditelja i učitelja/nastavnika, stručne službe i ravnatelja jednom tjedno organizirati individualni informativni razgovor za roditelje dužan dogovoriti informativni razgovor s predmetnim nastavnikom kada to roditelj zahtijeva zaključuje ocjenu vladanja učenika, uz mišljenje razrednoga vijeća Razrednik je dužan na prvome roditeljskome sastanku informirati roditelje o odredbama ovoga Pravilnika, a na prvome nastavnome satu učenike. Raspored i vrijeme roditeljskih sastanaka i individualnih informativnih razgovora planira i donosi razrednik, o čemu pisano obavještava ravnatelja i stručnu službu škole, roditelje i učenike Razrednik je dužan tijekom nastavne godine održati najmanje tri roditeljska sastanka na kojima daje pregled razrednih postignuća u prethodnome razdoblju, informira roditelje o aktivnostima u razrednome odjelu te osigurava razmjenu informacija između roditelja i učitelja/nastavnika, stručne službe i ravnatelja Razrednik je dužan jednom tjedno organizirati individualni informativni razgovor za roditelje na kojemu izvješćuje roditelja o postignutim razinama kompetencija njegovoga djeteta kroz sve nastavne predmete, izostancima i vladanju, a o terminima informativnih razgovora razrednik upoznaje učenike, roditelje, ravnatelja i stručne suradnike na početku školske godine Razrednik je dužan dogovoriti informativni razgovor s predmetnim nastavnikom kada to roditelj zahtijeva Razrednik zaključuje ocjenu vladanja učenika, uz mišljenje razrednoga vijeća.

39 PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I
ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Roditelj ima pravo : znati elemente ocjenjivanja znati načine i postupke vrednovanja za svaki nastavni predmet informira ga razrednik na roditeljskim sastancima i individualnim informativnim razgovorima uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta na organiziranim individualnim informativnim razgovorima s razrednikom od razrednika zatražiti individualni informativni razgovor s predmetnim nastavnikom izvijestiti ravnatelja ako mu razrednik ili predmetni učitelj odbija dati pravodobne i potrebne obavijesti na pisane i usmene predstavke (primjedbe, komentare i sugestije) o vrednovanju učenika koje podnosi/e ravnatelju i/ili vijeću roditelja Roditelj je dužan : redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom U posljednjem tjednu prije završetka nastavne godine ne organiziraju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.

40 znati elemente ocjenjivanja
PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Učenik ima pravo znati elemente ocjenjivanja načine i postupke vrednovanja od svakog učitelja za svaki nastavni predmet Učenik je dužan: pridržavati se svih pravila koja se odnose na načine i postupke vrednovanja pridržavati se svih pravila ponašanja učenika u školi Ukoliko se učenik ne pridržava pravila, učitelj može predložiti određenu pedagošku mjeru razredniku, razrednome vijeću ili učiteljskome vijeću, koje može donijeti odluku o izricanju pedagoške mjere učeniku.

41 PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I
ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenika može se provoditi na svakom nastavnome satu bez obveze najave i, u pravilu, ne smije trajati dulje od 10 minuta po učeniku. U danu kada piše pisanu provjeru, učenik može biti usmeno provjeravan samo iz jednoga nastavnoga predmeta, odnosno iz dva nastavna predmeta ako taj dan nema pisanih provjera. Datum svake usmene provjere mora biti unesen u rubriku bilježaka. U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere.

42 Srednje ocjene razreda – 2017./2018. šk. god

43 Postupanje u poduzimanju mjera zaštite u slučaju povrede prava učenika
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO-OBRAZNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA Opće odredbe Zaštita prava učenika Postupanje u poduzimanju mjera zaštite u slučaju povrede prava učenika Pomoć učenicima počiniteljima i žrtvama nasilja Sigurnost učenika Sigurnost i mediji Zaštita podataka Pravo na neometani odgojno-obrazovni rad Preventivni programi

44 Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (NN, 70/2018 )
UVOD OBVEZE NADLEŽNIH TIJELA U POSTUPANJU SA ŽRTVAMA SEKSUALNOG NASILJA ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA OBLICI, NAČIN I SADRŽAJ SURADNJE NADLEŽNIH TIJELA U POSTUPANJU SA ŽRTVAMA SEKSUALNOG NASILJA

45 Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (NN, 70/2018 )
5. ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE 5.1. Postupanje odgojno-obrazovnih ustanova u slučaju seksualnog nasilja 5.2. Postupanje u slučaju seksualnog uznemiravanja koje se dogodilo u školi

46 Opća uredba o zaštiti podataka
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)  potrebna izričita privola zakonskih zastupnika/roditelja maloljetnih učenika ( za sve aktivnosti, programe, sudjelovanja koji su detaljno predviđeni Godišnjim planom o kojima su roditelji prethodno informirani )

47 KAKO VI MOŽETE POMOĆI NAMA I SVOJEM DJETETU
Uputite dijete na pristojno ponašanje u školi i na toleranciju prema ostalim učenicima. Važno je što svakodnevnim postupcima poručujete svojoj djeci Dopustite mu da pogriješi, da dobije lošu ocjenu i pomozite mu da je ispravi Školske obveze i domaće zadaće Djeca trebaju potporu, ali ne takvu u kojoj će roditelji preuzeti rad. Budite realni u svojim zahtjevima prema djetetu. Upravo u tom razdoblju mnogi roditelji prestaju nadzirati dijete u akademskom smislu, prestanu kontrolirati zadaće, kakve ocjene ima u svakom trenutku. To je velika greška i roditelji se trebaju stalno i pravovremeno informirati, poticati i ohrabrivati dijete, pomoći mu da se snosi s neuspjesima u školi i voditi ga. U tome je tajna ravnoteže – djetetu dati određenu slobodu, ali i biti pravedni supervizor. Najvažnije je osluškivati što dijete govori, kako se ponaša i reagirati na te znakove. Naime, dijete će ispoljiti nezadovoljstvo u oba slučaja – i ako ima previše slobode i ako osjeća s vaše strane previše kontrole. A kad se to dogodi, učit ćete u hodu kako svaki dan iznova uspostavljati ravnotežu i biti podrška djetetu koje ulazi u turbulentno razdoblje puberteta Bez obzira što mislili o školi, školskom programu ili nastavnicima, nikada pred djetetom ne iznosite negativne stavove. Ne kritizirajte učitelje pred djecom. Nakon roditelja, učitelj je najveći autoritet u životu djeteta - roditelji se u odgoju djeteta mogu puno osloniti na učiteljev autoritet. Važno je što svakodnevnim postupcima poručujete svojoj djeci Najveći utjecaj na postignuća učenika ima podrška pri učenju kod kuće Neka školske obaveze uvijek izvršava u isto vrijeme, svaki dan i neka mu uvijek budu na prvom mjestu Budite realni u svojim zahtjevima prema djetetu Dopustite mu da pogriješi, da dobije lošu ocjenu i pomozite mu da je ispravi Uputite dijete na pristojno ponašanje u školi i na toleranciju prema ostalim učenicima Njegujmo međusobni pozitivan stav i poštovanje – Cijenimo i podupirimo jedni druge

48 KVALITETNO PROVEDENO ZAJEDNIČKO VRIJEME
nije presudno što radite nego činjenica da to radite zajedno Velika je povezanost između kvalitetno provedenog vremena unutar obitelji sa stvaranjem povjerenja i bliskosti između roditelja i djece za kojim težimo kada se dijete počne osamostaljivati i odrastati Velika je povezanost između kvalitetno provedenog vremena unutar obitelji sa stvaranjem povjerenja i bliskosti između roditelja i djece za kojim težimo kada se dijete počne osamostaljivati i odrastati. Osim ovog straha, veliki broj roditelja teško nalazi ravnotežu između sve veće potrebe djeteta za individualnošću i potrebe da ih se vodi i brine o njima. Naime, djeca će svašta čuti i doživjeti u školskim klupama te često o tome neće razgovarati s roditeljima misleći da sama trebaju razriješiti negativna iskustva (npr. zadirkivanje od strane vršnjaka, na internetu, ogovaranja i slično). pred roditeljima razdoblje u kojem će se njihov sin ili kćerka poigravati s “odraslošću”, ali on ili ona još uvijek su, zakonski i po stupnju zrelosti, samo djeca. Počet će upoznavati nove “odrasle” osjećaje i imati mnoga iskustva koja uglavnom imaju odrasli, ali kad dođu kući iz škole i dalje će se htjeti igrati Barbikama ili autićima. BEZUVJETNA LJUBAV

49 Važno je najprije prepoznati i imenovati vlastite potrebe kako bi mogli sabrati misli i biti smireni i postaviti dobar primjer svojoj djeci

50 Želim nam uspješnu suradnju.
Hvala na pozornosti! Želim nam uspješnu suradnju. 50


Prenesi ppt "Osnovna škola Novi Marof Prvi roditeljski sastanak"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google