Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Književnost 3. l..

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Književnost 3. l.."— Zapis predstavitve:

1 Književnost 3. l.

2 Tema1 Tema2 Tema3 Tema4 Tema5 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50

3 V katero zvrst sodi delo Proti zidavi cerkva?
10 točk V katero zvrst sodi delo Proti zidavi cerkva? Nazaj v tabelo Odgovor

4 10 točk Odgovor: med pridige V tabelo

5 Iz katere slovenske vasi izhaja Primož Trubar?
20 točk Iz katere slovenske vasi izhaja Primož Trubar? Nazaj v tabelo Odgovor

6 20 točk Odgovor: iz Raščice V tabelo

7 Zakaj Trubar svojih poznih let ni preživel v domovini?
30 točk Zakaj Trubar svojih poznih let ni preživel v domovini? Nazaj v tabelo Odgovor

8 Ker je bil tako kot mnogi protestanti pregnan.
30 točk Odgovor: Ker je bil tako kot mnogi protestanti pregnan. V tabelo

9 Navedi vsaj eno protestantsko prizadevanje.
40 točk Navedi vsaj eno protestantsko prizadevanje. Nazaj v tabelo Odgovor

10 Odgovor: 40 točk proti pobiranju odpustkov poti zidanju velikih cerkva
proti bogatenju duhovnikov V tabelo

11 Katero slabost (greh) je imela ženska »baba« v odlomku iz pridige?
50 točk Katero slabost (greh) je imela ženska »baba« v odlomku iz pridige? Nazaj v tabelo Odgovor

12 50 točk Odgovor: lažnivost V tabelo

13 Kje se dogaja Uvod in kje Krst? (F. Prešeren, Krst pri Savici)
10 točk Kje se dogaja Uvod in kje Krst? (F. Prešeren, Krst pri Savici) Nazaj v tabelo Odgovor

14 pri Ajdovskem gradcu, ob slapu Savice
10 točk Odgovor: pri Ajdovskem gradcu, ob slapu Savice V tabelo

15 Ali avtorja te povesti uvrščamo v romantiko ali v realizem?
20 točk Ali avtorja te povesti uvrščamo v romantiko ali v realizem? Nazaj v tabelo Odgovor

16 20 točk Odgovor: v romantiko V tabelo

17 Kako je sestavljen Krst pri Savici?
30 točk Kako je sestavljen Krst pri Savici? Nazaj v tabelo Odgovor

18 iz posvetilnega soneta Matiju Čopu, Uvoda in Krsta
30 točk Odgovor: iz posvetilnega soneta Matiju Čopu, Uvoda in Krsta V tabelo

19 Zakaj se Črtomir ne more poročiti z Bogomilo?
40 točk Zakaj se Črtomir ne more poročiti z Bogomilo? Nazaj v tabelo Odgovor

20 Ker se je medtem pokristjanila in zaobljubila bogu.
40 točk Odgovor: Ker se je medtem pokristjanila in zaobljubila bogu. V tabelo

21 Zakaj pravimo, da je bil Črtomir dvakrat poražen?
50 točk Zakaj pravimo, da je bil Črtomir dvakrat poražen? Odgovor Nazaj v tabelo

22 50 točk Odgovor: Ker je izgubil boj s pogani, njegovi vojaki pa so pomrli, in ker se ni mogel poročiti z Bogomilo. V tabelo

23 V katerem literarnem delu sta glavna junaka Meta in Ožbej?
10 točk V katerem literarnem delu sta glavna junaka Meta in Ožbej? Nazaj v tabelo Odgovor

24 v Vorančevih Samorastnikih
10 točk Odgovor: v Vorančevih Samorastnikih V tabelo

25 Kako je Karničnik kaznoval Meto?
20 točk Kako je Karničnik kaznoval Meto? s klečanjem z denarno kaznijo z žganjem prediva na rokah Odgovor Nazaj v tabelo

26 20 točk Odgovor: c V tabelo

27 Koliko otrok je rodila Meta?
30 točk Koliko otrok je rodila Meta? Nazaj v tabelo Odgovor

28 30 točk Odgovor: 9 V tabelo

29 V kateri pokrajini se dogaja zgodba?
40 točk V kateri pokrajini se dogaja zgodba? Nazaj v tabelo Odgovor

30 40 točk Odgovor: na Koroškem V tabelo

31 Kateremu družbenemu sloju pripada Meta in kateremu Ožbej?
50 točk Kateremu družbenemu sloju pripada Meta in kateremu Ožbej? Nazaj v tabelo Odgovor

32 50 točk Odgovor: Meta je dninarska hči (revna kmečka dekla), Ožbej pa sin bogatega kmeta (bogat gruntar) V tabelo

33 Poimenuj pisatelja na sliki.
10 točk Poimenuj pisatelja na sliki. Nazaj v tabelo Odgovor

34 10 točk Odgovor: Ivan Cankar V tabelo

35 V katerem romanu je Cankar postavil materi “spomenik”?
20 točk V katerem romanu je Cankar postavil materi “spomenik”? Nazaj v tabelo Odgovor

36 20 točk Odgovor: v romanu Na klancu V tabelo

37 Kaj simbolizira klanec?
30 točk Kaj simbolizira klanec? Nazaj v tabelo Odgovor

38 30 točk Odgovor: revščino V tabelo

39 Kakšnega očeta je imel glavni junak Lojze?
40 točk Kakšnega očeta je imel glavni junak Lojze? Nazaj v tabelo Odgovor

40 propadlega krojača, pijanca, izseljenca
40 točk Odgovor: propadlega krojača, pijanca, izseljenca V tabelo

41 Je bila Francka skrbna ali malomarna mati?
50 točk Je bila Francka skrbna ali malomarna mati? Nazaj v tabelo Odgovor

42 Kdo je “oče” slovenskega gledališča?
10 točk Kdo je “oče” slovenskega gledališča? Nazaj v tabelo Odgovor

43 10 točk Odgovor: Anton Tomaž Linhart V tabelo

44 Dopolni naslov: Ta veseli dan ali …
20 točk Dopolni naslov: Ta veseli dan ali … Nazaj v tabelo Odgovor

45 20 točk Odgovor: … Matiček se ženi V tabelo

46 Ker so v Linhartovem delu smešni prizori in jezik, se delo imenuje …
30 točk Ker so v Linhartovem delu smešni prizori in jezik, se delo imenuje … Nazaj v tabelo Odgovor

47 30 točk Odgovor: komedija V tabelo

48 V katero obdobje uvrščamo Linharta?
40 točk V katero obdobje uvrščamo Linharta? Nazaj v tabelo Odgovor

49 40 točk Odgovor: v razsvetljenstvo V tabelo

50 Katere lastnosti ne pripisujemo Matičku?
50 točk Katere lastnosti ne pripisujemo Matičku? bister jezičen izobražen č) ljubosumen Nazaj v tabelo Odgovor

51 50 točk Odgovor: Ni bil izobražen. V tabelo


Prenesi ppt "Književnost 3. l.."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google