Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Cerkniško jezero.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Cerkniško jezero."— Zapis predstavitve:

1 Cerkniško jezero

2 Lega Jugozahodno od Ljubljane
Cerkniško polje J del (največje slo. kraško polje)

3 Splošni podatki o jezeru
Kraško presihajoče jezero Gladina: 552m nadmorske višine Površina: 26 km2 Obseg: 40 km Dolžina: do 10.5 km Širina: do 4.7 km Globina: do 10.7 m

4 Presihanje Jezero je postalo znano predvsem zaradi presihanja.
Pritoki: -V: Cemun, Okence, Obrh -Z: Goriški potok, Lipsenjščica, Žirovnjščica Jezero praznijo požiralniki in jame: Veliki in Mali Altar, Bevček, Levišča...

5 Ponor na Cerkniškem jezeru
Skozi take ponore voda odteka iz jezera

6 Požiralniki

7 Polno in prazno Cerkniško jezero

8 Letni časi na jezeru Pomlad: jezero se napolni, vrne se veliko ptic, ribolov, jadralci in “surfarji” Poletje: v začetku poletja kopalci, potem jezero presahne, kmetje kosijo visoko jezersko travo Jesen: jezero se zopet napolni, veliko je jadralcev in sprehajalcev Zima: jezero zamrzne, ogromno drsalcev, hokej, teki na smučeh

9 Spomladi

10 Poleti

11 Jeseni

12 Pozimi

13 Življenje v vodi V jezeru živi 10 vrst rib
7 avtohtonih: ščuka, klen, linj, menek, mali in veliki glavač, potočna postrv in podust 3 vrste pa so prinesli od drugod: krap, rdečerepka, ostriž

14 Življenje v zraku Jezero leži na eni najpomebnejših selitvenih poti ptic v Evropi 200 vrst ptic Pri jezeru gnezdi nekaj zelo redkih vrst ptičev (Kosec)

15 Maketa jezera Maketo si lahko ogledate v Muzeju jezerski hram
Ob maketi poslušate strokovno razlago o jezeru

16 Slike jezera

17 Slike jezera Jate ptic, ki gnezdijo na jezeru

18 Slike jezera

19 Slike jezera

20 Slike jezera

21 Slike jezera

22 Slike jezera


Prenesi ppt "Cerkniško jezero."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google