Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

SODNIŠKI TEST 2007.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "SODNIŠKI TEST 2007."— Zapis predstavitve:

1 SODNIŠKI TEST 2007

2 Spoštovani sodniki, Pred vami je nov test znanja, test za reakreditacijo. Prosim vas, da odgovorite na spodnja vprašanja in v njih vnesete vse zahtevane podrobnosti in razlage. Bodite pozorni na to, da morda nekaterih odgovorov ne boste našli jasno zapisanih v knjigi pravil, pač pa prej v Sodniškem priročniku, ki ste ga prejeli lani na izobraževanju, najdete pa ga tudi na internetu. Zadnja knjiga pravil (2006) žal ni prevedena in si morate po potrebi pomagati z angleško verzijo. Veliko zadovoljstva in sreče pri delu!

3 Rok:

4 1. Odgovorite na naslednja vprašanja o starostnih kategorijah:
a) Dekle bo imelo 16. rojstni dan 30. maja Ali lahko tekmuje za kadetinje na tekmovanju, ki bo junija 2007?

5 b) Fant bo imel 17. rojstni dan 1. decembra 2007
b) Fant bo imel 17. rojstni dan 1. decembra Ali mora junija 2007 tekmovati kot mladinec – ali lahko še vedno tekmuje kot kadet?

6 c) Še vedno se vprašanje nanaša na udeležbo na tekmovanju junija 2007
c) Še vedno se vprašanje nanaša na udeležbo na tekmovanju junija Nek fant bo imel 17. rojstni dan 31. decembra, njegov kolega pa 17. rojstni dan 1. januarja Ali lahko tekmujeta v isti kategoriji? Razložite kako ste prišli do svojega zaključka!

7 2. Ste eden od sodnikov na mednarodnem tekmovanju, na katerem so podloge v slabem stanju in puščice pričenjajo skoraj v celoti prebijati že na razdalji 70 m za moške. Kljub temu, da so bile za tarče montirane gume, so na razdalji 50 m puščice spet globoko v tarčah. V tretji seriji na 50 m vas tekmovalec s strelne linije na tarči 21 obvesti, da je njegova puščica prebila tarčo. Tako ta tekmovalec kot tudi druga dva tekmovalca na tarči so prenehali streljati.

8 Natančno razložite kaj bi storili v sledečih situacijah od trenutka dalje, ko vas je tekmovalec s strelne linije obvestil o preboju:

9 a) Puščica ni v celoti prebila tarče. S peresi se je zarila v tarčo.

10 b) Puščica leži na tleh kakih 30 m za tarčo.

11 3. Kakšne vrednosti morajo biti zapisane na zbirniku v sledečih primerih?

12 a) Tekmovalec izstreli na 90 m 7 puščic sledečih vrednosti:
9, 9, 9, 8, 7, 7, 2

13 b) Tekmovalec na tarči 22 izstreli puščico na 70 m po izteku časa štirih minut. Skupaj je izstrelil 6 puščic, eno od teh izven dovoljenega časa. Tekmovalec ima naslednje zadetke v svoji tarči: 10, 8, 8, 8, 7 ter eno puščico v 10 na tarči 23.

14 c) Tekmovalec izstreli puščico, ki se odbije iz tarče in pade na tla pred njo. V tarči je neoznačena luknjica v 9 ter še ena v zunanjem delu tarče na belem papirju.

15 d) Na 30 m je tekmovalec izstrelil tri puščice
d) Na 30 m je tekmovalec izstrelil tri puščice. Zadnjo puščico je sprožil po izteku časa dveh minut. Ste sodnik na območju te tarče in ste slučajno videli, da je ta puščica zadela v 7. Drugi dve puščici na tej tarči sta v 10 in 9.

16 4. Kaj bi storili v sledečih primerih?

17 a) Tekmovalec napne svoj lok brez puščice v prostoru za čakalno linijo.

18 b) Tekmovalec izstreli puščico takoj za signalom, ki je oznanil iztek dveh minut zadnje serije ogrevanja na 50 m.

19 c) Tekmovalec izstreli puščico po tem, ko se je čas za ogrevanje že zaključil in so vsi tekmovalci že populili svoje puščice ter se vrnili nazaj na strelno linijo.

20 d) Tekmovalec je zgrešil streljanje serije treh puščic na 30 m in priteče na strelno linijo ravno ko se izteče čas dveh minut. Tekmovalec pove, da je bil na stranišču in zaprosi za čas za streljanje svojih puščic.

21 e) Tekmovalec izstreli dve puščici in opazi, da ima tretja puščica v njegovem toku zlomljen jahač. Tekmovalec zapusti strelno linijo in gre po drugo puščico ne da bi o tem obvestil sodnika. Ko se vrne na strelno linijo, se čas 2 min izteče. Tekmovalec zaprosi za dodatni čas za streljanje svoje puščice.

22 5. Kako bi razrešili naslednje izenačene rezultate
5. Kako bi razrešili naslednje izenačene rezultate? Zapišite vse podrobnosti: število puščice, čas (kdaj), kje, strelna pozicija, čas streljanja, itd.

23 a) V polfinalnem dvoboju sta tekmovalca izenačena s 108 krogi.

24 b) V ekipnem polfinalnem dvoboju sta dve ekipi izenačeni z 212 krogi.

25 c) Po končanih kvalifikacijah (FITA krog) sta dve ekipi izenačeni na 16. mestu s 3766 krogi.

26 d) Po končanih kvalifikacijah (FITA krog) sta dve ekipi izenačeni na 6
d) Po končanih kvalifikacijah (FITA krog) sta dve ekipi izenačeni na 6. mestu s 3902 krogi.

27 e) Po končanih kvalifikacijah sta dva tekmovalca izenačena na 38
e) Po končanih kvalifikacijah sta dva tekmovalca izenačena na 38. mestu s 1245 krogi.

28 f) Po končanih kvalifikacijah, ki so se zaključile s streljanjem na razmnožena lica na 30m, sta dva tekmovalca izenačena na 64. mestu (napreduje 64 tekmovalcev) s 1220 krogi.

29 6. Pri streljanju na 50 m tekmovalka izstreli puščico, ki zaradi počenega jahača pade v bližino tekmovalke na rob 3-metrske linije. Tekmovalka prosi za nasvet kaj naj stori, saj ni sigurna, če je puščica znotraj 3-metrske linije ali izven nje. Kaj bi storili?

30 7. Povejte, če je prav (P) ali narobe (N)
7. Povejte, če je prav (P) ali narobe (N). Če se odločite za napačno trditev, zapišite pravilen odgovor: a) _____ Zastavice na vrhu tarč lahko merijo do 40 cm v vsako smer.

31 b) _____ V vsaki vzdolžni liniji sta lahko postavljeni le po dve tarči.

32 c) _____ Na 45 m širokem strelišču se lahko postavi 30 tarč za streljanje AB-CD.

33 d) _____ Tekmovalci se morajo vedno postaviti na strelni liniji po naslednjem vrstnem redu: A na levo, B v sredino in C na desno.

34 e) _____ Trenerji lahko v ekipnih dvobojih uporabljajo daljnoglede, ne smejo pa uporabljati stojal.

35 f) _____ Čas za ogrevanje na začetku tekmovalnega dne sme trajati med 30 in 45 minut.

36 8. Tekmovalec je imel okvaro opreme
8. Tekmovalec je imel okvaro opreme. Polomila se mu je merilna naprava in prosil je za čas za popravilo. Izstrelil je le eno puščico v tej seriji. To se je zgodilo le eno serijo pred koncem streljanja na 50 m. Ostali tekmovalci so končali serijo in šli popisati zadetke. Zamenjali so več lic, zapisovanje zadetkov in vračanje tekmovalcev na strelno linijo pa se je zelo zavleklo in zakasnilo začetek zadnje serije. Ko se je začela zadnja serija, tekmovalec še ni popravil opreme in še ni mogel streljati. Ko so se vsi tekmovalci po zadnji seriji vrnili s popisovanja zadetkov, je tekmovalec z okvaro opreme obvestil sodnika, da je sedaj pripravljen streljati neizstreljene puščice. Sodnik je tekmovalcu povedal, da to ni več možno, ker ni popravil svoje opreme v roku 15 minut od dogodka dalje. Ali soglašate s sodnikom? Razložite zakaj ali zakaj ne!

37 9. Kako bi zapisali naslednje zadetke na dvoranskem tekmovanju:
9.1 Zgornje lice: 10 Srednje lice: 8 in 10 Spodnje lice: ni puščice

38 9.2 Zgornje lice: 8 Srednje lice: 10 in 8 Spodnje lice: 8

39 9.3 Zgornje lice: 9 Srednje lice: 10 Zelo blizu spodnje tarče ena puščica izven vrednostnega območja

40 9.4 Zgornje lice: 10 Srednje lice: 9 Spodnje lice: 9 in 8 Ena puščica je bila izstreljena izven časa.

41 9.5 Zgornje lice: 10, 10, 10 Srednje lice: 10 Spodnje lice: ni puščice

42 10. V ekipnem dvoboju se je pri simultanem streljanju zgodilo sledeče:
Prvi tekmovalec je izstrelil tri puščice (9, 8, 6), drugi tekmovalec je izstrelil dve puščici (8, 8) in tretji tekmovalec je izstrelil eno puščico (10). Kakšen je zapis?

43 11. V ekipnem dvoboju so se zgodile sleče situacije v različnih časih:
Zapišite kateri prekrški so bili narejeni, kako se naznani te prekrške in katere kazni nastopijo v vsakem posameznem primeru. Pozor: morda katera situacija ni nujno prekršek.

44 a) V prvi seriji tekmovalec ni mogel izstreliti svoje druge puščice, ker ni mogel potegniti čez kliker. Njegov trener mu je naročil naj zapusti linijo in tekmovalec je zapustil linijo streljanja s puščico na loku. Drugi tekmovalec je odšel na strelno linijo, ko sta bili že obe nogi prvega tekmovalca izven metrske linije.

45 b) V drugi seriji je drugi tekmovalec prestopil metrsko linijo preden je prvi tekmovalec stopil iz metrske linije.

46 c) V tretji seriji je bila zadnja puščica ekipe izstreljena izven časa.

47 12. Med pregledom opreme ste zaznali merilno napravo z 2,2 cm dolgim tulcem, obrnjenim proti tarči. Ali je ta merilna naprava dovoljena po pravilih? Razložite!

48 13. Povejte, če je prav (P) ali narobe (N)
13. Povejte, če je prav (P) ali narobe (N). Če ste se odločili za napačno trditev, zapišite pravilen odgovor:

49 a) _____ Sodniki so tisti, ki odločajo o tem, katera lica je potrebno zamenjati.

50 b) _____ V finalnem dvoboju strelja prvi tisti tekmovalec, ki ima po FITA krogu višji rezultat.

51 c) _____ V primeru izenačenega rezultata v posamičnem dvoboju prične z razstreljevanjem tekmovalec, ki je zadnji izstrelil puščico v zadnji seriji.

52 d) _____ V ekipi s štirimi tekmovalci lahko le trije od teh tekmovalcev tekmujejo v ekipnem dvoboju.

53 e) _____ Ekipni dvoboj je sestavljen iz 27 puščic.

54 14. Tekmovalec je izstrelil puščico na 50 m
14. Tekmovalec je izstrelil puščico na 50 m. Lice tarče je bilo v slabem stanju in del lica se je odpel in upognil. Center lica je ostal na mestu, toda puščica je zadela predel, kjer je lice odneslo. Ali smatrate to puščico za neizstreljeno? Kaj bi storili?

55 15. Na tekmovanju se vam približa vodja ekipe in vas opozori na tekmovalca invalida (ukrivljeni lok), ki sedi na stolu in konstantno vleče pri streljanju tetivo do svojega stegna. Vodja ekipe se pritožuje, ker ima sedeči tekmovalec nepošteno prednost v vetrovnih razmerah na strelišču, saj na svoj način stabilizira svoj lok. Kakšen je vaš


Prenesi ppt "SODNIŠKI TEST 2007."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google