Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Zgodovina obiskanih krajev in slovenske manjšine

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Zgodovina obiskanih krajev in slovenske manjšine"— Zapis predstavitve:

1 Zgodovina obiskanih krajev in slovenske manjšine

2 TRST od 177 pr. n. št. je pod okriljem Rimljanov (status kolonije)
leta 1382 se je postavil pod okrilje Habsburžanov Ob delitvi habsburške monarhije leta 1867 je Trst postal prestolnica “Avstrijskega primorja”

3 Požig narodnega doma leta 1920

4 PO II SV.VOJNI Po II. svetovni vojni leta 1947 postane Trst sedež nevtralne države imenovane Svobodno tržaško ozemlje (STO). Razdeljena je bila na cono A, ki je bila pod anglo-ameriško vojaško upravo, in cono B, ki je bila pod jugoslovansko vojaško upravo. S Spomenico o soglasju iz leta 1954 (t. i. londonski sporazum) je STO prenehala obstajati, cona A s Trstom vred je bila priključena Italiji, cona B pa Jugoslaviji. Dokončna potrditev meje leta 1975 s podpisom Osimskih sporazumov

5 MONOŠTER 9 % prebivalcev je s slovenskim maternim jezikom
leta 1183 ga ustanovi madžarski kralj Béla III. bitka med avstrijsko in turško vojsko 1. avgusta 1664, po bitki vasvárski sporazum

6 gospodarski razvoj mesta se je začel leta 1873 z železnico
leta 1920 je bila sklenjena trianonska pogodba po njej gospodarska stagnacija, zaradi obrobne lege v novi državi Madžarski ter po 2. svetovni vojni zaradi Železne zavese mestne pravice dobi šele leta 1983

7 PORABSKI SLOVENCI Slovenskemu Porabju pripada 8 podeželskih naselij
Leta je po uradnih podatkih živelo Porabskih Slovencev Po raznih ocenah živi na Madžarskem med in Slovencev

8 MALI TRIGLAV

9 LEGENDA O ČRNi mlaki Neko dekle ni rado hodilo k maši. Boga je prosilo, naj se cerkev pogrezne v zemljo. Ko je dekle vstopilo v cerkev se je ta pogreznila v zemljo. Danes temu mestu pravijo Črna mlaka. Legenda pravi, da se na vsaka štiri leta vrh cerkve dvigne, da se lahko vidi zvonik.

10 KARANTANIJA

11 PRVA SLOVANSKA DRŽAVA Ok. 700 – 820 n. š. Prvi knez Valuk
L. 743 – delna izguba samostojnosti (Karantanci pod Frankovsko nadoblastjo) L. 820 – dokončna izguba samostojnosti (upor kosezov - zadušen) Franki uvedli fevdalne in fevdno vazalne odnose

12 USTOLIČEVANJE Potekalo na knežjem kamnu
Ustoličevali kosezi, t.i. svobodni kmetje Uvodne besede ustoličevanja = začetku Ameriške ustave (najstarejša na svetu) Knezi: Valuk, Borut, Gorazd, Hotimir, Valjhun, Edgar

13 KNEŽJI KAMEN Spodnji del jonskega stebra
Izvira iz ruševin rimskega mesta Virunuma Visok je 0.65 m V kneževini Karantaniji je stal kot simbol knežje oblasti na vojaškem zbornem prostoru znotraj Krnskega gradu Ustoličevanje knezov, na njem je sodil tudi knez t. i. vrhovni sodnik Karantanije

14

15 VOJVODSKI STOL Domnevno postavljen v 9. stol. Kot izraz fevdalne oblasti nad Karantanijo Izdelan iz kamnitih blokov, ki izvirajo iz mestnih ruševin Virunuma Sestavljata ga dva sedeža: vojvodski in latinsko – grofovski Še danes stoji na svojem starem prostoru sredi Gosposvetskega polja Z njim je simbolično poudarjen večji pomen in ugled oblasti, ki jo je vojvoda dobil od države

16

17 POKRISTJANJEVANJE V času popolne samostojnosti so Karantanci živeli kot pogani S podreditvijo bavarski oz. frankovski državi se je med karantanskimi Slovani začela širiti krščanska vera Škof Modest (Salzburški škof) širil krščansko vero na poziv kneza Hotimira (z besedo, mečem in ognjem)

18 Koroški slovenci v 20. stoletju
Določitev meja na mirovni konferenci

19 Boj za S mejo Konec leta 1918 in v začetku 1919 prihaja do mejnih incidentov. Na slovenski strani se borijo le prostovoljci (slabše opremljeni) Spomladi 1919 pride na Koroško ameriška mirovna komisija, ki oceni, da bi bila Koroška raje priključena k Avstriji, zato predlaga mejo na Karavankah. Zaradi tega predloga slovenski prostovoljci izvedejo akcijo, ki jo odbijejo nemške sile. Po porazu posreduje vojska Kraljevine SHS in zavzame celotno Koroško

20 Plebiscit Na pariški mirovni konferenci so maja odločili, da bo za razmejitev na Koroškem odločal plebiscit Območje razdelijo na dve območji cono A in cono B Med plebiscitom poteka na Koroškem propagandna vojna Ker so se v coni A z 59.1% odločili za Avstrijo, plebiscit v coni B ni potekal

21 Nastajanje slovenskih meja v letih 1918-1919

22 Priključitev Koroške k nacistični Nemčiji
Položaj koroških Slovencev se je drastično slabšal. Ukinitev dvojezičnih šol Prepoved vseh jezikov (tudi latinščina), razen nemščine Slovenski učitelji so bili premeščeni v nemške kraje Odstranitev slovenskih in dvojezičnih napisov Prepoved prirejanja vseh kulturnih prireditev in tečajev Zaplenitev in uničenja premoženja (uničen koroški tisk) Koroški Slovenci so utrpeli najmanj šilingov takratne veljave

23 Avstrijsko vprašanje Obnovitev pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije pred anšlusom (pred ) sprejet zakon, ki je zagotavljal zaščito slovenske manjšine. Skrb za izpolnjevanje 7. člena državne pogodbe je tedaj prevzela Jugoslavija (matična država), ki je tudi podpisala to pogodbo. Naslednica Avstrijske državne pogodbe je bila Republika Slovenija.

24


Prenesi ppt "Zgodovina obiskanih krajev in slovenske manjšine"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google