Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

ali PREHODI MED AGREGATNIMI STANJI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "ali PREHODI MED AGREGATNIMI STANJI"— Zapis predstavitve:

1 ali PREHODI MED AGREGATNIMI STANJI
FAZNE SPREMEMBE SNOVI ali PREHODI MED AGREGATNIMI STANJI

2 Trdnina (oznaka S), tudi trdna snov, je snov, ki zavzema stalno prostornino z določeno obliko.
Kapljevina (oznaka L) je snov , ki zavzame obliko posode, pri čemer pa ohranja stalno prostornino in tvori gladino. Plin (oznaka G) je snov , ki zavzame obliko posode, pri čemer ne ohranja stalne prostornine in ne tvori gladine, ampak zasede ves razpoložljiv prostor v posodi.

3 začetna faza končna faza / trdna snov kapljevina plin strjevanje resublimacija taljenje kondenzacija sublimacija izparevanje

4 hlapenje prehod: kapljevina plin Kaj se dogaja?
V kapljevini so molekule zgoščene. Zgodi se, da nekatere molekule s proste gladine ob trku slučajno prejmejo dovolj kinetične energije v smeri iz kapljevine, da lahko premagajo privlačno silo drugih kapljevinskih molekul in se preselijo v plinsko stanje.

5 Kako pospešimo izhlapevanje?
prosta gladina kapljevine mora biti čim večja zrak nad kapljevino mora biti suh temperatura mora biti čim višja

6 Primeri Sušenje perila ( kdaj je intenzivnejše ?) Kaj čutimo, če mokri stojimo na vetru in zakaj?

7 vrenje prehod: kapljevina plin ( vrelišče) Kaj se dogaja?
S segrevanjem vode v loncu opazimo, da temperatura enakomerno narašča, dokler ne doseže 1000C. Kljub dovajanju toplote, temperatura ne narašča več. V vodi se pojavijo mehurčki pare. Voda začne vreti. Dovedena toplota se porabi za izparevanje vode.

8 Specifična izparilna toplota vode nam pove, koliko toplote moramo dovesti 1 kg vode ( pri 1000C- vrelišče), da vsa izpari. vrednost: q i = 630 Wh/kg= 2,27 MJ/kg

9 Vrelišče je tista temperatura pri kateri sta plinasto in kapljevinsko stanje v ravnovesju.
Vrelišče kapljevine narašča, če se zunanji zračni tlak povečuje in se znižuje, če tlak pada.

10 primeri Kako bi ločili v vodi raztopljeno sol?
Kako je s kuhanjem čaja na Mount Everestu? Razloži delovanje ekonom lonca?

11 primerjava vrenje in hlapenje
burno po vsej notranjosti kapljevine na površju kapljevine možno le pri temperaturi vrelišča pri katerikoli temperaturi

12 kondenzacija prehod: plin ( vrelišče) kapljevina
Vročo vodno paro nad 1000C začnimo ohlajati. Opazimo, da temperatura pare pade, vendar le do 1000C ( pri tlaku 1 bar). Pri tej temperaturi se začne para med oddajanjem toplote kondenzirati v vodne kapljice. Para s kondenzacijo oddaja kondenzacijsko toploto, ki je enaka izparilni toploti.

13 taljenje prehod: trdnina (tališče) kapljevina
Poskus: Segrevajmo 1kg zdrobljenega ledu pri -10oC. Opiši kaj se dogaja. Zapiši definicijo specifične talilne toplote. Specifična talilne toplota vode je qt= 92 Wh/ kg.

14 primeri Zakaj pozimi ceste posipajo s soljo?
Kako prerežeš kos ledu, da ostane v enem kosu?

15


Prenesi ppt "ali PREHODI MED AGREGATNIMI STANJI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google