Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Lastnosti kisika in reakcije z drugimi elementi

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Lastnosti kisika in reakcije z drugimi elementi"— Zapis predstavitve:

1 Lastnosti kisika in reakcije z drugimi elementi
Izdelal: Alen Malnar

2 Lastnosti kisika kisik, žveplo, selen, telur trdno agregatno stanje
brez barve, vonja, okusa v vodi nekoliko topljiv utekočinjen: modrikaste barve trdno: temno moder tališče K (-219°C), vrelišče K (-183°C)

3 najbolj znan element na Zemlji
kisik, žveplo najdemo v elementarni obliki (olajšani ali oteženi pogoji) v zraku, vodi, v obliki raznih materialov in rud odkrit 1774 pri razkroju rdečega prahu – živosrebrovega oksida Scheele & Priestley - neodvisno eden od drugega

4 Splošno simbol O Lavoisier ugotovil, da je kisik najvažnejši del kislin masno število - 15,9994, vrstno - 8 2. perioda, VI. skupina 6 zunanjih elektronov najbolj reaktiven element VI. skupine eksotermne reakcije - energija se sprošča

5

6 Pridobivanje kisika fotosinteza
v laboratoriju, s segrevanjem različnih soli frakcionirana destilacija elektroliza

7 Uporaba kisika nujen za dihanje hemoglobin veže kisik iz zraka
oksidant v industriji oksidira nečistoče varjenje, rezanje kovin…

8 Reakcije in spajanje s kisikom
bistveni del procesa zaradi svoje elektronegativnosti reagira skoraj z vsemi elementi eksotermne ionski oksidi ogljik, dušik, kovine H2O

9 Viri in literatura http://sl.wikipedia.org/wiki/Kisik

10 KONEC


Prenesi ppt "Lastnosti kisika in reakcije z drugimi elementi"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google