Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

  Priprava Energetskega koncepta Slovenije Urška Dolinšek, MzI - DE Ljubljana, 6. oktober 2016.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "  Priprava Energetskega koncepta Slovenije Urška Dolinšek, MzI - DE Ljubljana, 6. oktober 2016."— Zapis predstavitve:

1 Priprava Energetskega koncepta Slovenije Urška Dolinšek, MzI - DE Ljubljana, 6. oktober 2016

2 Izhodišča Mednarodne zaveze, vključno z EU
Zagotoviti zanesljivo energetsko oskrbo Slovenije na trajnosten in konkurenčen način.

3 Cilji Evropski svet = Pariški dogovor
40% TGP do 2030 80-95% TGP do 2050 Osredotočeni na rabo energije po sektorjih V največji možni meri prehod z uporabe fosilnih virov energije na nizkoogljične vire

4 Trenutno stanje Izbran izvajalec za pripravo strokovnih podlag ( ) Priprava še preostalih treh dogodkov Usklajevanje na EU in slovenski ravni zaradi priprave Nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov

5 Kako kaže? Z nekaj zamude ter veliko volje predvidevamo:
Osnutek EKS v prvi polovici 2017 Sledijo ostali postopki: Presoja vplivov na okolje Javna obravnava Medresorsko usklajevanje Obravnava na Vladi Obravnava v DZ

6 HVALA ZA POZORNOST!


Prenesi ppt "  Priprava Energetskega koncepta Slovenije Urška Dolinšek, MzI - DE Ljubljana, 6. oktober 2016."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google