Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Nekaj psiholoških vidikov evtanazije

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Nekaj psiholoških vidikov evtanazije"— Zapis predstavitve:

1 Nekaj psiholoških vidikov evtanazije
Dr. Hubert Požarnik

2 Naraščanje problemov na tem področju je povezano z
Naraščanjem števila starih, Podaljševanjem življenja, Sociokulturnimi spremembami, vključno s spremembo odnosa do smrti, Napredkom medicine.

3 Nerazčiščen pojem evtanazije
„Dobra“ smrt, usmrtitev iz usmiljenja, ki jo opravi zdravnik, Prostovoljna, Neprostovoljna, Prisilna, Samomor z zdravniško pomočjo, Pasivna, Terapija z dvojnim učinkom, Vnaprej izražena želja, da mu zdravnik ne podaljšuje življenja.

4 Dva etična nazora: „ pro life“ in „pro choice“
Prvi poudarja vrednoto življenja kot takega. Prevladuje pa slednji, ki pomeni, da ima želja posameznika prednost pred vsemi drugimi interesi. To je posledica morale današnje družbe, ki se opira predvsem na individualne svoboščine. Pravica odločanja o sebi ima povsod meje, kadar ima nezaželene posledice

5 Presoja posledic evtanazije
Zmanjšanje zaupanja bolnikov in svojcev do zdravnika, Večji pritisk svojcev na zdravnika, da „odreši“ bolnika, Bolj čustveno hladen, distanciran, instrumentalen odnos zdravnika do na smrt bolnega in umirajočega, Večje zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju, ki opravičujejo evtanazijo, Neprepoznavanje „klica na pomoč“, Več pravnih zapletov, Večja nevarnost zlorab, „Memento mori“.

6 Motivi zagovornikov evtanazije
Usmiljenje, sočutje, Varovanje dostojanstva osebe, Pravica človeka do avtonomnega odločanja o svojem življenju, Egocentrični motivi in koristoljubje.

7 Izobraževanje zdravstvenih delavcev
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci bi morali vedeti več o ravnanju z na smrt bolnimi in umirajočimi ter njihovimi svojci ob upoštevanju tudi psiholoških vidikov.


Prenesi ppt "Nekaj psiholoških vidikov evtanazije"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google