Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Priznavanje tujega formalnega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Priznavanje tujega formalnega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani"— Zapis predstavitve:

1 Priznavanje tujega formalnega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani
Posvet na UL, Polonca Miklavc Valenčič

2 Mednarodno pravno okolje priznavanja tujega formalnega izobraževanja
Lizbonska konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji (1997) Izvedbeni dokumenti: priporočila in primeri dobre prakse Večstranske, dvostranske pogodbe oziroma sporazumi o priznavanju izobraževanja Nacionalna zakonodaja: RS, Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (2004), Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (2004) Bolonjski proces

3 Priznavanje izobraževanja na UL
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, Pravilnik, Statut priznavanje tujega izobraževanja, izdajanje mnenj o enakovrednosti strokovnih naslovov Priznavanje formalnega tujega izobraževanja Statut UL Pravilnik Priznavanje neformalno pridobljenega znanja

4 Sistem priznavanja tujega formalnega izobraževanja na UL
Pooblaščene osebe za vodenje postopkov in podpisniki odločb UL – pooblaščena oseba, podpisnik odločbe rektor oziroma po pooblastilu prorektor Članica UL – pooblaščena oseba; podpisnik odločbe dekan, podpisnik mnenja o enakovrednosti strokovnih naslovov je predsednik komisije (praviloma) Dvotirnost postopkov glede na stopnjo tujega izobraževanja UL – centralno priznavanje srednješolskih spričeval za dostop do dodiplomskega študija Centralna evidenca postopkov se vodi na UL , postopki priznavanja in izdaje mnenj na članicah UL Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji… Statut UL (spremembe z dne ) Pravilnik X

5 Statut UL Uradni list št. 14 z dne 20.2.2009
Spremenjen in dopolnjen 51. člen (črta se Komisija za priznavanje izobraževanja) Spremenjen 121. člen (določa centralno evidenco postopkov na UL, pristojnosti za priznavanje tujega izobraževanja glede na stopnjo tuje izobrazbe) Pravilnika ni (UP, UM)

6 Pooblaščene osebe Na UL Svetlana Matijevič in Polonca Miklavc Valenčič– za zadeve v pristojnosti UL Na članicah osebe s pooblastilom dekana Pooblastilo hrani članica, UL in MVZT Vodijo postopek do izdaje odločbe (pregledajo vlogo, zahtevajo dopolnitve, postavljajo roke, predlagajo komisiji odločitev, pripravijo odločbo ali sklep, vročajo odločbo ali sklep)

7 Priznavanje tujega visokošolskega izobraževanja v letu 2008

8 Odločitve

9 Statistika vlog po državah

10 Priznavanje tujega srednješolskega izobraževanja na UL

11 Za naprej Spremembe visokošolske zakonodaje
Spremembe zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja Ogrodje visokošolskih kvalifikacij? Pravilnik o postopkih priznavanja na UL? Izobraževanje pooblaščenih oseb na članicah?

12 Hvala za vašo pozornost


Prenesi ppt "Priznavanje tujega formalnega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google