Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

VZORNIKI, IDEALI , AVTORITETE

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "VZORNIKI, IDEALI , AVTORITETE"— Zapis predstavitve:

1 VZORNIKI, IDEALI , AVTORITETE

2 KDO SO VZORNIKI? ZA KOGA LAHKO REČEMO, DA NAM JE VZORNIK? ALI STE SI MORDA KDAJ ŽELELI POSTATI TAKO USPEŠNI KOT VAŠ VZORNIK?

3 VZORNIKI so osebe, ki so nam zelo všeč, o njih premišljujemo in jim skušamo biti podobni. Najdemo jih v vsakdanjem življenju. Npr. v glasbi, športu, filmu, na televiziji in drugod.

4 ALI IMAJO OTROCI, MLADOSTNIKI IN ODRASLE OSEBE PODOBNE VZORNIKE?
ALI VZORNIK OSTAJA NEKOMU ZA CELO ŽIVLJENJE, OZ. DALJŠI ČAS ALI SE VZORNIKI SPREMINJAJO?

5 Otroci imajo za vzornike svoje starše, vzgojiteljice in učitelje, risane junake.
Mladostniki imajo za vzornike večinoma glasbenike, športnike, igralce,… Odrasle osebe pa igralce, politike, glasbenike,… V večini primerov se vzorniki spreminjajo!

6 Vendar ne gre vedno samo za podobne vzornike
Vendar ne gre vedno samo za podobne vzornike. Množica mladih uporablja podobne izdelke ( npr. znamka superg ), posluša isto glasbo, uporablja podobne besede. Vse to je del množične kulture. Množična kultura so izdelki in obnašanje, ki jih reklamirajo sredstva množičnega obveščanja in jih množice ljudi sprejmejo za svoje.

7 KAJ JE ZA VAS IDEAL?

8 IDEAL je nekaj popolnega, kar nas zelo privlači, vendar to težko dosežemo. Idealne podobe najdemo npr. v reklamah, kjer se pojavljajo osebe, ki izgledajo idealno, urejeno. Imajo idealno stanovanje, avto, otroke,… Ljudje že od nekdaj strmimo k idealnemu ( izgledu, ocenam, staršem, zakonu,..)

9 ALI IMAJO POSAMEZNE GENERACIJE PODOBNE IDEALE?
KAKO SO SE IDEALI SPREMINJALI SKOZI ZGODOVINO ( MOŠKI, ŽENSKE, OTROCI )?

10 KDO ALI KAJ JE AVTORITETA?

11 AVTORITETA je oseba, ki ima ugled ali vpliv.
Poznamo uradne avtoritete ( učitelj, ravnatelj, šef ) in neuradne avtoritete ( starši, mojstri določenega poklica, sorodniki ). Posebna vrsta avtoritet so tudi ustanove.

12 Vsi ( razen najmlajših otrok ) smo odgovorni za svoje ravnanje
Vsi ( razen najmlajših otrok ) smo odgovorni za svoje ravnanje. Če neko pravilo kršimo, lahko pričakujemo, da bomo morali zaradi tega odgovarjati pred tistimi, ki skrbijo za spoštovanje pravil ( učenec – izostajanje oz. zamujanje k pouku – vzgojni ukrep razrednika, šofer – prekršek – kazenske točke oz. denarna kazen sodnika ) Razrednik, sodnik sta uradni avtoriteti

13 Mnogi ljudje pa so za nas avtoritete čeprav nimajo za nas uradnega položaja ali pooblastil. Kot avtoritete jih cenimo in spoštujemo zato ker so pametni, pravični, cenimo kako opravljajo svoj poklic ( frizerka ) oz. imajo ugled pri večini državljanov ( npr. Leon Štukelj ).

14 ALI IMAMO PRAVICO NASPROTOVATI AVTORITETAM, ČE NAM NEKDO VSILI SVOJO OBLAST, AVTORITETO?
KAKO REČEMO LJUDEM, KI NENASILNO NASPROTUJEJO LJUDEM Z OBLASTJO IN MOČJO? NAŠTEJTE NEKAJ ORGANIZACIJ, KI PREISKUJE KRŠITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN?

15 Da, z javnim nasprotovanjem.
( stavka sindikatov ) Osebe, ki nenasilno nasprotujejo ljudem z oblastjo imenujemo oporečniki. Organizacije: AI, OZN, Unicef


Prenesi ppt "VZORNIKI, IDEALI , AVTORITETE"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google