Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

EVROPSKA UNIJA Andreja Slomšek, 3.d.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "EVROPSKA UNIJA Andreja Slomšek, 3.d."— Zapis predstavitve:

1 EVROPSKA UNIJA Andreja Slomšek, 3.d

2 EU se predstavi ZDRUŽENI V RAZNOLIKOSTI 25 članic Bruselj = glavno
mesto 20 uradnih jezikov himna = Oda radosti rojstni dan = 9.maj 454 milijonov prebivalcev 3,9 milijona km2 površine evrov BDP

3 Kratka zgodovina fr. zunanji minister Robert Schuman je 9. maja 1950 predstavil predlog o uskladitvi obnovitvenega procesa premogovne in jeklarske industrije Francije in Nemčije. Avtor zamisli = JEAN MONNET = “oče Evrope” 18. aprila podpis pariške pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska) – kasneje se preimenuje v Evropsko gospodarsko skupnost 7. februar Maastrichtska pogodba=pogodba o Evropski uniji

4 Trije stebri Evropske unije
Evropska skupnost Notranji trg in skupna politika- prednost: prost pretok blaga oz. odprava carin med državami EU Skupna zunanja in varnostna politika Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev

5 Evropske institucije in organi
EVROPSKA KOMISIJA sestavljena iz 25 komisarjev, ki pokrivajo posamezna področja. Izvaja iniciativno in izvršno funkcijo, upravlja s financami in predstavlja in zastopa EU

6 EVROPSKI SVET - sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic in predsednik Evropske komisije. Oblikuje splošne politične smernice razvoja EU. Odločitve sprejema na podlagi konsenza.

7 EVROPSKI PARLAMENT - sestavljajo ga neposredno izvoljeni poslanci, ki prihajajo iz držav članic. Je nadzorni in posvetovalni organ. Klasično zakonodajno oblast izvaja skupaj s Svetom EU. Sedež je v Strasbourgu. Poslancev je 732, med njimi 7 Slovencev Predsednik: Pat Cox

8 Alojz Peterle Borut Pahor Jelko Kacin Ljudmila Novak Miha Brejc Mojca Drčar Murko Romana Jordan Cizelj

9 - Sestavljajo ministri članic
SVET EVROPSKE UNIJE - Sestavljajo ministri članic ima zakonodajno funkcijo Odločitve sprejema glede na področje dela, na podlagi konsenza ali kvalificirane večine Vsaka država članica mu predseduje za dobo 6 mesecev

10 Država 1. polovica leta 2. polovica leta Avstrija 2006 Finska Nemčija 2007 Portugalska Slovenija 2008 Francija Češka 2009 Švedska Španija 2010 Belgija Madžarska 2011 Poljska Danska 2012 Ciper Irska 2013 Litva Grčija 2014 Italija Latvija 2015 Luksemburg Nizozemska 2016 Slovaška Malta 2017 Velika Britanija Estonija 2018

11 SODIŠČE EVROPSKE SKUPNOSTI
sestavlja 25 sodnikov in 8 pravobranilcev Opravlja sodni nadzor nad vsemi akti Komisije in Sveta EU Nadzoruje članice, ali delujejo v skladu s pogodbami in dogovori

12 RAČUNSKO SODIŠČE ODBOR REGIJ - izvaja nadzor nad porabo EU sredstev
Ima 25 sodnikov Sedež v Luksemburgu ODBOR REGIJ svetuje Svetu EU in Evropski komisiji na področju regionalnih in lokalnih zadev ter omogoča predstavnikom regionalnih oblasti, da sodelujejo pri oblikovanju integracijske politike

13 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
ima nalogo zaščititi Evropejce pred nedelovanjem ali izrabljanjem administracije EU ustanov EKONOMSKO SOCIALNI ODBOR posvetovalno telo, ki omogoča ustanovam EU, da pri pripravi odločitev ovrednotijo in upoštevajo interese različnih gospodarskih in socialnih skupin

14 EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
EVROPSKA CENTRALNA BANKA - Vodi denarno politiko EU enotne skupne valute- evra in izvaja centralni nadzor - Sedež ima v Frankfurtu EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA ustanovljena 1958 za financiranje evropskih investicijskih prizadevanj in je obenem neodvisen organ EU in banka.

15

16 Trenutno se za vstop v EU potegujejo HRVAŠKA, ROMUNIJA, BOLGARIJA in TURČIJA
V pristopnem procesu morajo sprejeti evropski pravni red, ustrezati morajo merilom EU, z vstopom posamezne članice pa se mora strinjati svet EU, evropski parlament in parlamenti vseh članic Izpolnjevati morajo naslednje pogoje: Stabilnost ustanov, ki zagotavljajo demokratičen razvoj, načela pravne države, človekove pravice ter spoštovanje in zaščito manjšin Delovanje tržnega gospodarstva ter sposobnost spoprijeti se s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v EU Sposobnost sprejeti obveznosti, ki izhajajo iz članstva

17 Financiranje in proračun
Trije večji viri denarja, za financiranje EU, ki ga v evropski proračun prispevajo države članice: del denarja, zbranega s pobiranjem davkov v državah članicah del denarja, zbranega s plačanimi carinami na uvoz blaga iz držav nečlanic delež, ki ga prispeva posamezna država glede na svojo razvitost

18 Brez notranjih meja Schengenski sporazum določa, da lahko vsi državljani EU prosto potujejo iz ene države članice v drugo. Na mejah med državami ni več mejnih kontrol, prav tako pa za prehod meja niso potrebni nikakršni dokumenti Okrepil se je nadzor nad zunanjimi mejami, to je nad mejami z nečlanicami EU. Boljše sodelovanje med policijami evropskih držav. Policisti sodelujejo pri lovu na kriminalce, teroriste in se skupaj bojujejo proti tihotapljenju drog (EUROPOL)

19 Skupni trg Izoblikoval se iz praktičnih razlogov
Za vzor prostotrgovinsko območje Beneluks Opustitev meja prost pretok blaga, kapitala, oseb in storitev Prednosti: - večja stabiliziranost - hitrejši dvig življenjskega standarda - tesnejše povezovanje držav

20 Kmetijstvo EU mu letno namenja skoraj polovico celotnega proračuna (45%) SUBVENCIJE – s tem poskuša reševati problem kmetijstva Zelo različne naravne razmere – države so v neenakem kmetijskem položaju


Prenesi ppt "EVROPSKA UNIJA Andreja Slomšek, 3.d."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google