Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Junij 2013 Mag. Samo Hribar Milič

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Junij 2013 Mag. Samo Hribar Milič"— Zapis predstavitve:

1 Junij 2013 Mag. Samo Hribar Milič
STANJE V GOSPODARSTVU IN AKTIVNOSTI GZS Junij 2013 Mag. Samo Hribar Milič

2 VSEBINA 1. Pregled makroekonomskih kazalnikov
2. Stanje v bankah in kreditni krč 3. Kapitalski krč v podjetjih 4. Štiri trojke GZS (za koalicijsko pogodbo) 5. Prenovljena Agenda 46+

3 PREGLED MAKROEKONOMSKIH KAZALNIKOV

4 SKEP GZS Napoved recesije 2013: -2,0%
PREGLED KAZALNIKOV 3 SKEP GZS Napoved recesije 2013: -2,0%

5 PREGLED KAZALNIKOV Slovenija ima močan in zdrav izvoz, ne temeljimo na bančnem sistemu.

6 PREGLED KAZALNIKOV

7 PREGLED KAZALNIKOV

8 PREGLED KAZALNIKOV Razlog za zlato fiskalno pravilo, toda …
… drži tudi, da Slovenija ni zelo zadolžena.

9 PREGLED KAZALNIKOV

10 PREGLED KAZALNIKOV

11 PREGLED KAZALNIKOV

12 PREGLED KAZALNIKOV

13 PREGLED KAZALNIKOV

14 PREGLED KAZALNIKOV

15 PREGLED KAZALNIKOV

16 STANJE V BANKAH IN KREDITNI KRČ

17 1,6 mio € izgube/ dan so pridelale banke v 2012.
BANČNI PROBLEM (1/2) 1,6 mio € izgube/ dan so pridelale banke v 2012. 606 mio € izgube so banke skupaj ustvarile v 2012. 1,2 mrd € je bilo v zadnjih treh letih skupaj bančnih izgub pred davki (razlog: slabitve in rezervacije).

18 7,1 milijarde € slabih posojil je bilo v bankah konec novembra
BANČNI PROBLEM (2/2) 7,1 milijarde € slabih posojil je bilo v bankah konec novembra (pri katerih so komitenti s plačili zamujali več kot 90 dni). = 14,4 % posojilnega portfelja bank.

19 KAPITALSKI KRČ V PODJETJIH

20 4,3 milijarde evrov KAPITALSKI KRČ V PODJETJIH
je potrebnega svežega kapitala za normalni nadaljnji razvoj v slovenskih podjetjih.

21 ŠTIRI TROJKE GZS ZA KOALICIJSKO POGODBO

22 A. Reforme 4 TROJKE GZS ZA KOALICIJSKO POGODBO Reforma trga dela.
Nujne so nove reforme Pokojninska zakonodaja. Nujna bo nova reforma. Zdravstvena reforma. Nasprotovanje težnjam po polnjenju blagajne na prihodkovni strani. Reforma trga dela. GZS je podprla spremembe, ki bodo okrepile prožnost delovnih razmerij in zmanjšale administrativna bremena. Toda spremembe so premajhne, da bi prišlo do vala novega zaposlovanja. Pokojninska zakonodaja. Število delovno aktivnih se je spustilo pod , upokojencev je že več kot , brezposelnih okoli Ta negativni trend se nadaljuje. Breme za proračun bo še večje. Zdravstvena reforma. Skrbi nas nadaljnje stroškovno obremenjevanje gospodarstva. Bojimo se dviga prispevne stopnje, kar za gospodarstvo ni vzdržno. Vlada mora pospešeno sprejeti zdravstveno reformo – racionalizacija in optimizacija zdravstvenega sistema.

23 B. Sanacije 4 TROJKE GZS ZA KOALICIJSKO POGODBO
Sanacija bančnega sistema. Javna podpora hitri, racionalni in transparentni sanaciji bank. Sanacija kapitalskega krča v podjetjih. Aktivno sodelujemo pri pripravi insolvenčne zakonodaje in naporih Banke Slovenije v zvezi s sanacijo kapitalskega krča v podjetjih. Nadaljevanje sanacije javnih financ. Argumenti za javnost in vlado: gospodarstvo je od začetka krize decembra 2008 izgubilo več kot delovno aktivnih, v ožjem javnem sektorju države pa je delovno aktivnih več!

24 C. Poslovno okolje 4 TROJKE GZS ZA KOALICIJSKO POGODBO Privatizacija.
Javna zahteva po transparentnosti pri privatizaciji in upravljanju. Bremena davkov in visokih dajatev. Javno nasprotovanje dvigu trošarin in selektivnih davkov, zahteve za razbremenitve so bile posredovane novemu finančnemu ministru. Pravna država. Predlog o arbitraži kot alternativnemu načinu reševanja sporov … - Privatizacija. Umakniti politiko iz upravljanja z družbami in zmanjšati državno lastništvo v podjetjih. Upravljanje in prodaje državnih podjetij morajo biti transparentne. Moramo pridobiti zaupanje zasebnih investitorjev. Bremena davkov in visokih dajatev. Vlada mora takoj prenehati s politiko dodatnega obremenjevanja podjetij z dajatvami, prispevki in trošarinami, kot je denimo elektrošok (enormni dvig prispevka za obnovljive vire energije). Le dvig DDV, in še to v skrajni sili. Pravna država. Dolgoletni procesi z blagimi kaznimi in zastaralnimi roki so v posmeh vsem, ki zakone spoštujemo. Nujno je okrepiti menedžiranje sodišč in uveljaviti alternativne oblike hitrejšega reševanja sporov.

25 Č. Nova rast 4 TROJKE GZS ZA KOALICIJSKO POGODBO
Odprava ovir in zagon strateških investicij. GZS pripravlja popis ovir pri ključnih strateških investicijah. Tuje neposredne investicije. Javni poziv vladi znotraj Agende 46+, naj se osredotoči na to področje. Odločna podpora najboljšim izvoznim programom. GZS je zelo aktivna s svojim programom Go International. Odločna podpora najboljšim izvoznim programom. Podpreti moramo perspektivne izvozne programe, zlasti tiste, ki temeljijo na inovacijah. Na domačem trgu pa dati prednost tistim projektom, ki bodo demonstracijski.

26 PRENOVLJENA AGENDA 46+

27 Prenovljena Agenda 46+ 10 KLJUČNIH SMERNIC GZS PROTI CIPRSKEMU SCENARIJU Žepna različica Več na:

28 Stališča, komentarji in izjave GZS,
vezane na ključne politike in zakonodajo april – maj 2013

29 Stališča 10.4.: Stališče GZS do dviga prispevka za obnovljive vire energije in predloga Energetskega zakona - Zdravilo za elektrošok: Zgledujmo se po Nemcih in razbremenimo industrijo 8.4.: Stališče GZS do predloga uredbe o širitvi Nature Nov ekološki avtogol: Predlog širitve Nature 2000 škoduje trajnostnemu razvoju Slovenije! Reforma trga dela. GZS je podprla spremembe, ki bodo okrepile prožnost delovnih razmerij in zmanjšale administrativna bremena. Toda spremembe so premajhne, da bi prišlo do vala novega zaposlovanja. Pokojninska zakonodaja. Število delovno aktivnih se je spustilo pod , upokojencev je že več kot , brezposelnih okoli Ta negativni trend se nadaljuje. Breme za proračun bo še večje. Zdravstvena reforma. Skrbi nas nadaljnje stroškovno obremenjevanje gospodarstva. Bojimo se dviga prispevne stopnje, kar za gospodarstvo ni vzdržno. Vlada mora pospešeno sprejeti zdravstveno reformo – racionalizacija in optimizacija zdravstvenega sistema.

30 Komentarji (1/2) 31.5.: Krčenje BDP bo v 2013 očitno globlje od uradnih napovedi 31.5.: Poziv vladi: Za razvoj, ne za zastoj!  30.5.: Padec konkurenčnosti: nov opomin in spodbuda vladi 29.5.: Priporočila EK potrjujejo pravilnost zahtev gospodarstva iz Agende 46+ 24.5.: ZA fiskalno pravilo v ustavi in razdolžitev podjetij 23.5.: Ali zdravstvo res potrebuje več denarja? 13.5.: Kdo sploh še jamči za racionalno porabo davkoplačevalskega denarja v zdravstvu? 10.5.: V fatamorgano programov ujeta Slovenija 8.5. Prvo mesto na korupcijski lestvici ogledalo pravni državi 7.5.: Z višjimi davki ne bomo odplačali posojil

31 Komentarji (2/2) 6.5.: Zahteva gospodarstva pred slovenskim Dnevom D
29.4.: ZA reformni program, ki bo držal vodo 26.4.: S kriznim davkom v še večjo krizo 26.4.: NRP : ZA reforme, PROTI luknjastemu sodu 24.4.: ZA reševanje podjetij, a strokovno in transparentno 19.4.: ZA ohranitev zdravih jeder in večjo moč upnikov 15.4.: Slovenija razkriva davčne dolžnike, utajevalci ostajajo na varnem 11.4.: Slovensko zdravstvo: Bolj kot svežega denarja je potrebno boljšega upravljanja 5.4.: Davčni sramotilni steber po bolgarskem vzoru je treba ukiniti


Prenesi ppt "Junij 2013 Mag. Samo Hribar Milič"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google