Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PROGRAMI I MJERE ZA POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNIH PROSTORA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U 2017. GODINI mr.sc. Gordana Županac.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PROGRAMI I MJERE ZA POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNIH PROSTORA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U 2017. GODINI mr.sc. Gordana Županac."— Zapis predstavitve:

1 PROGRAMI I MJERE ZA POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNIH PROSTORA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U GODINI mr.sc. Gordana Županac

2 Mjere u Zagrebačkoj županiji
Mjere potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu planirana sredstva 6,04 milijuna kuna Mjere potpora udrugama, zadrugama i organizacijama poljoprivrednih proizvođača, znanstvenim i obrazovnim institucijama planirana sredstva 1,9 milijuna kuna Mjere potpora gradovima i općinama planirana sredstva 5 milijuna kuna Mjere potpora za razvoj i unapređenje lovstva planirana sredstva 1,2 milijuna kuna

3 Mjere potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu
Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva) i cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje), voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, stočarstva i ekološke proizvodnje, Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u sektoru povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva) i cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje), voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, stočarstva i ekološke proizvodnje u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Edukacija i stručno osposobljavanje, Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda, Legalizacija zgrada poljoprivredne namjene, Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu, Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području, Kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja u poljoprivredi, Izrada dokumentacije, Ulaganje u sektor šumarstva, Okrupnjavanje poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda, Premija osiguranja i sanacija šteta.

4 POVRĆARSTVO I CVJEĆARSTVO
uključujući proizvodnju jagoda i gljiva, ljekovitog i začinskog bilja Prihvatljiva ulaganja: a) nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih proizvodnih objekata - visoki tuneli/plastenici/staklenici b) nabava certificiranog sadnog materijala (jagoda, ljekovitog i začinskog bilja) c) nabava nove proizvodne opreme - sustavi za navodnjavanje, zagrijavanje, zasjenjivanje, mikroklimatske uvjete, stolovi i stalaže, folija d) nabava nove opreme za doradu, preradu, opremanje, pakiranje i skladištenje e) izgradnja i/ili rekonstrukcija putne mreže između proizvodnih objekata

5 VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO
Prihvatljiva ulaganja: a) podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih trajnih nasada voća/vinograda na minimalnoj površini od 0,25 ha kupnja certificiranog sadnog materijala, ograde, armature, analize tla, sustava za navodnjavanje, zaštitu višegodišnjih nasada od padalina b) nabava nove opreme za doradu, preradu, opremanje, pakiranje i skladištenje voća c) nabava nove opreme od ovlaštenog dobavljača za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina

6 STOČARSTVO a) izgradnja i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar farme
Prihvatljiva ulaganja: a) izgradnja i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar farme b) izgradnja i/ili rekonstrukcija kapaciteta za sakupljanje i odlaganje stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice c) izgradnja i/ili rekonstrukcija objekta na farmi (za uzgoj i držanje životinja, skladištenje strojeva i hrane za životinje s pripadajućom opremom)

7 STOČARSTVO Prihvatljiva ulaganja:
d) muzna oprema, mljekovod, mljekomati i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka e) nabava nove opreme za preradu i stavljanje na tržište mlijeka i mliječnih proizvoda, pčelinjih proizvoda, jaja i riba

8 IZNOS POTPORA U PRIMRARNOJ POLJOPRIVREDI, PRERADI I STAVLJANJU NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA Vrijednost ulaganja najmanje ,00 kn potpora do 40%, a najviše do kn potpora do 45%, a najviše do kn za poduzetnike koji posjeduju odgovarajuće stručne vještine i znanja za bavljenje djelatnošću za koju traže potporu potpora do 50% za ekološke proizvođače, a najviše kn potpora do 60% za mlade poljoprivrednike, a najviše do kn

9 POTPORA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Potpora do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 1.000,00 kuna po pojedinom programu osposobljavanja POTPORA ZA LEGALIZACIJU ZGRADA POLJOPRIVREDNE NAMJENE Prihvatljiva ulaganja: a) geodetski snimak izvedenog stanja b) arhitektonski snimak izvedenog stanja Potpora do 50% dokumentiranih troškova, a najviše do kn

10 RAZVOJ PROIZVODNJE I MARKETING PROIZVODA
Prihvatljiva ulaganja: označavanje i certificiranje proizvoda - uvođenje i obnavljanje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu proizvodnju, stručni nadzor i ocjena sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju Iznos potpore: do 50% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do kn po pojedinoj podmjeri (ukupno ,00 kn) b) promocija proizvoda opremanje proizvoda, priprema za izradu promotivnog materijala, oglašavanje, web stranica, nastup na tržištu i sajmovima Iznos potpore: - do 50 % ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do ,00 kn - nastup na tržištu i sajmovima: do 50 % ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kn

11 POTPORA ZA UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA
Uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac, hrvatski hladnokrvnjak, turopoljska svinja, zagorski puran, kokoš hrvatica) Uvjeti za dodjelu potpore: grlo/kljun mora biti upisano u JRDŽ, odnosno Središnji registar kopitara i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara (Hrvatska poljoprivredna agencija, Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, Središnji Savez uzgajivača konja hrvatski posavac) 500 kn po grlu konja 150 kn po grlu svinje 30 kn po kljunu zagorskog purana/kokoši hrvatice - najviše do ,00 kuna godišnje po korisniku

12 ULAGANJA U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI I USLUGA NA RURALNOM PODRUČJU
Prihvatljiva ulaganja: smještajni kapaciteti i kapaciteti za prijem gostiju na poljoprivrednom gospodarstvu (sobe, apartmani, ruralne kuće za odmor, vinotočja, kušaonice – sira, meda, rakija, suhomesnatih proizvoda i sl.) vrijednost ulaganja najmanje kn potpora do 40% od vrijednosti ulaganja, a najviše do kn potpora do 50% od vrijednosti ulaganja, a najviše do kn za mlade poljoprivrednike b) objekti/prodajna mjesta za prodaju vlastitih poljoprivredno prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i/ili vlastitim maloprodajnim mjestima vrijednost ulaganja najmanje kn potpora do 40% od vrijednosti ulaganja, a najviše do kn do 50% od vrijednosti ulaganja, a najviše do ,00 kn za mlade poljoprivrednike

13 POTPORA ZA KOMPENZACIJU OTEŽANIH UVJETA GOSPODARENJA
a) prijevoz kravljeg mlijeka s područja općine Žumberak i općine Krašić putem otkupljivača mlijeka do 1,5 kn po kilometru za prevezeno i otkupljeno mlijeko b) prijevoz kozjeg mlijeka potpora proizvođaču 1,00 kn po litri proizvedenog i prodanog mlijeka c) očuvanje i održavanje prirodnih livada i pašnjaka na području Žumberka korisnik mora imati najmanje 10 ovaca ili koza po hektaru pašnjačke površine 2.000,00 kn po hektaru pašnjačke površine, a najviše do kn područje Žumberka (određeno Dodatkom II.) d) uređenje pašnjaka (nabava električnog pastira i pastirskog pletiva, ograđivanje pašnjaka) najmanje ulaganje kn Potpora do 50% prihvatljivih troškova, a najviše kn po korisniku

14 IZRADA DOKUMENTACIJE Prihvatljiva ulaganja:
a) Trošak izrade poslovnog plana/investicijske studije potpora do 50% prihvatljivih troškova, a najviše kn b) Trošak izrade studije izvodljivosti potpora do 50% prihvatljivih troškova, a najviše kn c) Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije potpora do 50% prihvatljivih troškova, a najviše kn

15 ULAGANJA U SEKTORU ŠUMARSTVA
Prihvatljiva ulaganja: a) priprema zemljišta, obnova i sadnja šuma Intenzitet potpore: - za pripremu zemljišta: 2.000,00 kn po ha - za obnovu i sadnju šuma: do 2.000,00 kn/ha (hrast lužnjak i kitnjak) do 1.000,00 kn/ha (poljski jasen) do 500,00 kn/ha (crna joha) b) nabava sitne mehanizacije (motorne pile, motorne kose, motorni čistači i/ili kresači grana za čišćenje i uzgojne radove u šumarstvu) - do 40% vrijednosti ulaganja, a najviše do ,00 kn

16 OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠNOG POSJEDA
Prihvatljiva ulaganja: kupnja (imovinsko-pravno sređenog) poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda u cilju okrupnjavanja vlastitog poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje Potpora do 40 % troška kupovine poljoprivrednoga i/ili šumskog zemljišnog posjeda, a najviše do kn po ha kupljenog imovinsko-pravno sređenog poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišta, kumulativno do kn po korisniku

17 POTPORA ZA PLAĆENU PREMIJU OSIGURANJA
usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica u visini 25%-tnog iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu odnosi se na policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, suše, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja potpora 25% od uplaćene premije osiguranja za tekuću godinu, a najviše do kn

18 Korisnici Nositelj, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji Šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika s prebivalištem na području Zagrebačke županije Pravne i fizičke osobe s područja Zagrebačke županije upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu Proizvođačke grupe i organizacije koje su registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije Otkupljivači mlijeka na području općine Krašić i općine Žumberak

19 Mjere potpora udrugama, zadrugama i organizacijama poljoprivrednih proizvođača, LAG-ovima znanstvenim i obrazovnim institucijama Rad udruga, zadruga, LAG-ova (edukacija, predavanja, okrugli stolovi, organizacija ocjenjivanja, zajedničkog nastupa na tržištu, sajmovima, promocija i izrada promotivnih materijala, izrada web-stranice, stručno-studijska putovanja …) Gospodarske manifestacije i promocije Provedba projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva Razvoj ribolova Znanstveno-stručni skupovi Izdavanje stručne literature Znanstvena istraživanja u poljoprivrednoj proizvodnji

20 Mjere potpora za izgradnju i uređenje infrastrukture na ruralnim prostorima
nerazvrstane ceste u funkciji razvoja poljoprivrede i/ili šumarstva područne škole - uređenje, adaptacija i opremanje škola društveni domovi - vatrogasni domovi, dječja igrališta, sportske građevine

21 Način ostvarivanje potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu
Podnijeti Zahtjev s propisanom dokumentacijom Obrada zahtjeva (pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima Odluke i Javnog poziva i iznos prihvatljivih troškova, izrada prijedloge odluke o odabiru i dodjeli sredstava Donošenje odluke o odabiru i dodjeli sredstava Obavijest o visini i namjeni odobrene potpore Ugovor za potpore veće od ,00 kn

22 Kontakti Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo tel. 01/ Ivanka Bišćan, dipl.ing. tel. 01/ mail: mr.sc. Gordana Matašin tel. 01/ mail: Danijel Rukavina, univ.spec. tel. 01/ mail: Marija Sesvečan, dipl.ing. tel. 01/ mail: hr


Prenesi ppt "PROGRAMI I MJERE ZA POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNIH PROSTORA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U 2017. GODINI mr.sc. Gordana Županac."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google