Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

19. mednarodno posvetovanje

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "19. mednarodno posvetovanje"— Zapis predstavitve:

1 19. mednarodno posvetovanje
OPTIMALNA POVEZAVA MED KAKOVOSTJO IN VLAGANJI V ELEKTROENERGETSKI DISTRIBUCIJSKI SISTEM Dr. Zvonko Toroš Maribor,12. maj 2010

2 Vsebina Kaj razumemo pod pojmom kakovosti Q
Kaj zajemajo pripadajoča vlaganja C Struktura Q=Q(rVZ, rKB, Tr) Struktura C=C(rVZ, rKB, Tr) Optimizacija( QQmax; CCmin) Rezultati primera optimizacije Sklep Komunalna energetika 2010

3 Kaj razumemo pod pojmom kakovosti Q
Zaradi še ne v celoti poenotene terminologije, so v članku uporabljeni naslednji pojmi, ki pomenijo: Kakovost električne energije, na kratko kakovost, ima različne ravni: Stalnost (neprekinjenost), Kakovost napetosti (SIST EN 50160), Komercialna kakovost, ... Posamezna raven ima določen nivo Raven oziroma nivo je določena s kazalci Hibridni kazalec kakovosti združuje različne ravni oziroma kazalce posamezne ravni raven opis kazalci nivo hibridni kazalec 1. 2. 3. n. Stalnost (Število in trajanje prekinitev.) kakovost napetosti SIST EN 50160 komercialna kakovost opis n. SAIFI (Ne+Na) SAIDI(Ne+Na) kazalci ravni SIST EN 50160 komercialne kakovosti kazalci n. =3,2 =8,1h Q=0,6691 Q=Q(SAIFINa+Ne,SAIDINa+Ne) SAIFINa+Ne sistemski kazalec števila prekinitev za načrtovane in nenačrtovane prekinitve, SAIDINa+Ne sistemski kazalec trajanja prekinitev za načrtovane in nenačrtovane prekinitve. Komunalna energetika 2010

4 Kaj zajemajo pripadajoča vlaganja C
C=S+V+SV S letni stroški zaradi prekinitev in trajanja nenačrtovanih in načrtovanih prekinitev, V letni stroški investicije za zagotavljanje kakovosti, SV letni stroški zaradi vzdrževanja. Komunalna energetika 2010

5 Struktura Q=Q(rVZ, rKB, Tr)
stopnje vzankanosti rVZ stopnje pokablitve rKB čas za vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja Tr Komunalna energetika 2010

6 Struktura C=C(rVZ, rKB, Tr)
Komunalna energetika 2010

7 Optimizacija( QQmax; CCmin)
Optimizacijo lahko opišemo kot postopek zmanjševanja neugodnega (neželenega) vpliva ob hkratnem povečevanju ugodnega (želenega) učinka pri opazovanem problemu. Naš primer pomeni iskanje potrebnih minimalnih sredstev Cmin za vzpostavitev in zagotavljanje želenega nivoja kakovosti Qmax oziroma kakšen nivo kakovosti lahko pričakujemo pri vnaprej določenih finančnih minimalnih (omejenih) sredstvih. Komunalna energetika 2010

8 Rezultati primera optimizacije ( QQmax; CCmin)
Qxmax Cxmin Komunalna energetika 2010

9 sklep Predstavljen je nov model za optimizacijo vlaganj C za želeno kakovost Q. Model je uporaben za ocenjevanje, spremljanje in načrtovanje kakovosti Qx pri optimalnih (minimalnih) vlaganjih Cxmin. Orodje je primerno za načrtovalce, vzdrževalce, lastnike in za regulatorja trga z električno energijo ter za druge ustanove, ki z njim objektivno ugotavljajo povezave med porabljenimi sredstvi C za kakovost električne energije Q. Komunalna energetika 2010

10 Hvala za pozornost Zvonko Toroš Qmax Cmin 12. 5. 2010
Komunalna energetika 2010


Prenesi ppt "19. mednarodno posvetovanje"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google