Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

DEVETLETNI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "DEVETLETNI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE"— Zapis predstavitve:

1 DEVETLETNI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE

2 1. razred Ali je pouk v prvem razredu prilagojen šestletnikom?
Pri pouku sledimo razvojni stopnji učencev in načinu učenja, ki je primeren za otroke pri 6-ih letih starosti. Pomembni standardi znanja so naravnani na postopno in temeljito, pa tudi individualno pridobivanje znanja. Tedenska obveznost učencev po obveznem programu, brez ur oddelčne skupnosti, je v prvem obdobju lahko največ 24 ur pouka.

3 1. razred Posodobljeni učni načrti za prvi razred.
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je predvideno hitrejše opismenjevanje pri matematiki in slovenščini. Učenci se bodo tako že v prvem razredu učili računati - seštevati in odštevati do dvajset. Učili pa se bodo tudi velikih in malih tiskanih črk.

4 BIVALNO OKOLJE UČENCEV 1.RAZREDA
Oprema - preplet igre in učenja in morebitne potrebe po počitku.

5 PREVOZ UČENCEV V ŠOLO Varovanje otrok v cestnem prometu.
Brezplačen prevoz za učence 1. razreda.

6 RAZŠIRJENI PROGRAM OŠ Jutranje varstvo učencev. Podaljšano bivanje.
Varstvo učencev 1. razreda v času počitnic.

7 Šolska prehrana. Učbeniki v 1. razredu. Zajtrk, malica, kosilo …
v 1. razredu ne uporabljamo učbenikov, uporabljamo pa medpredmetni delovni zvezek Lili in Bine (interaktivna tabla).

8 POUČEVANJE V prvem obdobju osnovne šole obvezni program poučuje učitelj razrednega pouka. V 1. razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj ra­zrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, izjemoma pa lahko tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi učitelj oziroma vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka. Pri pouku glasbene umetnosti, likovne umetnosti in špor­ta lahko z učiteljem razrednega pouka sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka.

9 OCENJEVANJE V 1. in 2. razredu osnovne šole se učenčevo znanje pri vseh predmetih ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. razreda dalje pa s številčnimi ocenami. Osnovna šola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdo­bja starše pisno obvesti o ocenah učenca. V 1. razredu osnovne šole je obvestilo o ocenah učenca med šolskim letom lahko samo ustno.

10


Prenesi ppt "DEVETLETNI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google