Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Podpora dijakom priseljencev Mojca Jelen Madruša, OŠ Koper, strokovna koordinatorica projekta „Izzivi medkulturnega sobivanja“ Ljubljana, 18. december.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Podpora dijakom priseljencev Mojca Jelen Madruša, OŠ Koper, strokovna koordinatorica projekta „Izzivi medkulturnega sobivanja“ Ljubljana, 18. december."— Zapis predstavitve:

1 Podpora dijakom priseljencev Mojca Jelen Madruša, OŠ Koper, strokovna koordinatorica projekta „Izzivi medkulturnega sobivanja“ Ljubljana, 18. december 2017

2 VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V SREDNJO ŠOLO
1. LETO 2. LETO 3. LETO Intenzivni tečaj začetnega učenja slovenščine in aktivnosti uspešnega vključevanja v novo okolje Pedagoška pogodba (pravice in obveznosti dijaka in šole, način in roki za ocenjevanje znanja dijaka, obdobja za katere se pedagoška pogodba sklene, razlogi za mirovanje oz. prenehanje pedagoške pogodbe) in individualni načrt aktivnosti Pedagoška pogodba (pravice in obveznosti dijaka in šole, način in roki za ocenjevanje znanja dijaka, obdobja za katere se pedagoška pogodba sklene, razlogi za mirovanje oz. prenehanje pedagoške pogodbe) in individualni načrt aktivnosti Pedagoška pogodba (pravice in obveznosti dijaka in šole, način in roki za ocenjevanje znanja dijaka, obdobja za katere se pedagoška pogodba sklene, razlogi za mirovanje oz. prenehanje pedagoške pogodbe) in individualni načrt aktivnosti Podpora pri učenju, učna pomoč PODPORNA MREŽA ZA OTROKE IN STARŠE Aktivnosti lokalnega okolja (Mladinski centri, društva, vladne in nevladne organizacije, Ljudske univerze …) Ohranjanje maternega jezika in kulture otrok priseljencev Interesne in druge dejavnosti v programu šole

3 POGOVOR Z DIJAKOM IN S STARŠI
AKTIVNOSTI DIJAKA PRI URAH REDNEGA POUKA DRUGE PODPORNE AKTIVNOSTI V ŠOLI - Interesne dejavnosti - Delavnice za starše in dijake DIJAK TUTOR, MEDVRSTNIŠKA PODPORA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V SREDNJO ŠOLO PRIPRAVA INDIVIDUALNEGA NAČRTA AKTIVNOSTI IN PEDAGOŠKE POGODBE PODPORA PRI UČENJU V ŠOLI POVEZOVANJE PODPORNIH MREŽ V LOKALNEM OKOLJU ZA OTROKE IN STARŠE - Tečaji jezika za starše - Tečaji jezika za dijake - Prostovoljci INTENZIVNI TEČAJ ZAČETNEGA UČENJA SLOVENŠČINE IN VLJEČEVANJA V NOVO OKOLJE DOPOLNILNI POUK MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR

4 www.medkulturnost.si ZA medkulturno sobivanje


Prenesi ppt "Podpora dijakom priseljencev Mojca Jelen Madruša, OŠ Koper, strokovna koordinatorica projekta „Izzivi medkulturnega sobivanja“ Ljubljana, 18. december."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google